Hòa thượng Trưởng lão Thích Tâm Mãn thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương lên tiếng về Giáo Chỉ và Quyết Định ủy thác cho HT Thích Tuệ Sỹ

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Những ai đã từng sinh hoạt và sống trong lòng Giáo Hội thì có lẽ chẳng ai quên được sự kiện sau vụ Biến Lương Sơn, TT Thích Tuệ Sỹ đã tự ý ly khai ra khỏi GHPGVNTN. Sự ra đi của TT Thích Tuệ Sỹ đã lôi kéo 2/3 Chư Tăng, Ni và Cư sĩ tham dự trong Đại Hội Thường Niên tại chùa Diệu Pháp, tiểu bang California đã chất vấn Đại Hội: “Thầy Tuệ Sỹ đâu?” , ” Sao không thấy một chức vụ nào của Thầy Tuệ Sỹ?”.. Sự trạng này đã là một vấn nạn bức thiết buộc HT Thích Huyền Quang phải ban hành Giáo Chỉ Số 9 vào ngày 8-9-2007.

Hai tuần sau, vào ngày 26-9-2007 HT Thích Quảng Độ đã ra Thông Bạch  “Hương Dẫn Thi Hành Giáo Chỉ Số 9”.

Nay người ta nhận được công bố Giáo Chỉ Số 19 và Quyết Định Ủy Thác Quyền Điều Hành Giáo Hội cho HT Thích Tuệ Sỹ, thì tứ chúng đã không còn ngạc nhiên nữa rồi, chỉ vì trí nhớ của Ngài Tăng Thống của chúng ta quá suy yếu, nên mới có những văn thư, quyết định mâu thuẫn với chính Ngài và đi ngược với ý chỉ của vị Tăng thống tiền nhiệm là Đức Đệ Tứ Tăng thống HT Thích Huyền Quang.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, GHPGVNTN có Hiến Chương của GHPGVNTN. Hiến chương là nội quy, là quy chế được quy định rõ cho từng phần hành trong tổ chúc GHPGVNTN. Bất cứ một quyết định nào của Đức Tăng Thống theo đúng Hiến Chương đều phải thông qua Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (HĐGPTƯ). Đó chính là phần hành và trách nhiệm của HĐGPTƯ đã được ghi trong các điều khoản Hiến Chương Giáo Hội. Sự việc không thông qua với HĐGPTƯ đã chứng tỏ là một việc làm khuất tất, không tôn trọng Hiến Chương Giáo Hội, thiếu đạo lý và nhất là thiếu  tinh thần dân chủ, hoàn toàn không phản ảnh đúng như lời GHPGVNTN thường kêu gọi Nhà Cầm Quyền CSVN phải thực thi quyền làm người cho người dân và dân chủ hóa đất nước.

Một sự kiện tệ hại hơn nữa mà chúng tôi ghi nhận được vào ngày 16-4-2020 HT Thích Nguyên Lý ra Thông Báo về Lễ Tưởng Niệm online và Công Bố Di Chúc của Đức Tăng Thống sẽ được tổ chức lúc 9:00 sáng ngày 18-4-2020. Kỳ thực:

  • Video Công Bố Di Chúc đã được thực hiện trước 1 ngày.
  • HT Thích Nguyên Lý đã lợi dụng tình hình virus mọi người phải cách ly không tthể đi lại, một điều lạ kỳ mà người ta thấy duy nhất chỉ có 3 vi Hòa thượng được phép về chùa Từ Hiếu là: HT Thích Minh Tâm, HT Thích Kiến Tuệ, HT Thích Thiện Minh. –
  • Cả 3 vị Hòa thương kể trên không là thành viên của GHPGVNTN mà lại là chủ đàn, chủ tế cho tổ chức GHPGVNTN!. Riêng HT Thích Minh Tâm, HT Thích Thái Hòa, HT Thích Kiến Tuệ thì mọi người ai cũng biết thuộc Tăng Già Bản Thể, tay mặt tay trái của HT Thích Tuệ Sỹ.

Trước hành động thiếu chân thực đó, Đức Đại Lão HT Thích Tâm Mãn, thành viên Trưởng lão HĐGPTƯ đã lên tiếng.

TIẾNG LÒNG TA xin phổ biến nguyên văn Thư của HT Thích Tâm Mãn trên FB của Ngài.
thumbnail (20)

Sáng nay tôi nghe tin là Chúc Thư của Hòa Thượng Tăng Thống sau khi công bố gồm một giáo chỉ tấn phong Hòa thượng Tuệ Sỹ vào hàng Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và một quyết định cử thầy Tuệ Sỹ điều hành Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Viện Tăng Thống. Nhưng lúc làm lễ công bố thì Hòa Thượng Tuệ Sỹ không có mặt và chỉ có viết một lá thư khâm thừa chúc thư trong lá thư Hòa Thượng Tuệ Sỹ chỉ định Hòa Thượng Nguyên Lý thay mặt và hỗ trợ điều hành Giáo Hội.

Tôi thấy toàn bộ sự việc trên có nhiều điều không hợp lí :

1) Nếu Hòa thượng Tuệ Sỹ được Hòa Thượng Tăng Thống ra quyết định giao trách nhiệm điều hành Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN thì tại sao từ lúc Hòa thượng Tăng Thống tịch đến nay chưa một lần liên lạc với Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương? Trong lễ Tang cũng không có mặt Hòa thượng Tuệ Sỹ tham dự mà để cho những người không phải thành viên GHPGVNTN điều hành?

2) Nếu Hòa thượng Tuệ Sỹ bệnh không thể nhận lãnh trách nhiệm như Chúc Thư muốn giao lại cho Hòa thượng Nguyên Lý thì phải thông qua sự đồng ý của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương mới là hợp Hiến chương. Sao Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương không ai biết gì chuyện đó?

3) Theo Hiến chương GHPGVNTN thì cho dù Hòa thượng Tuệ Sỹ có chúc thư giao phó trách nhiệm điều hành Giáo Hội đi nữa nhưng chưa được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương suy tôn Đệ Lục Tăng Thống thì muốn quyết định việc gì cũng phải thông qua ý kiến của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương vì theo Hiến chương sau khi Tăng Thống tịch thì Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có quyền điều hành mọi vấn đề của Giáo Hội để suy tôn Tăng Thống mới. Nhưng Hòa Thượng Tuệ Sỹ tự ý quyết định như thế thì sao phù hợp với Hiến chương được? Không lẽ quyền hạn của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương trong Hiến Chương chỉ để xem thôi sao? Thực tế thì người có chúc thư muốn làm sao thì làm bất chấp Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương hay do dịch bệnh mà đơn giản đến nỗi quyền điều hành Giáo Hội được truyền luân phiên từ cá nhân này sang cá nhân khác?

Sa môn Thích Tâm Mãn
( Thành Viên Trưởng Lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN)

— 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.