TIN NÓNG: ĐTT THÍCH QUẢNG ĐỘ ĐỂ LẠI LÁ GAN XÁ LỢI, CHƯ TÔN ĐỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐANG THỈNH CẦU HT THÍCH NGUYÊN LÝ CẦN PHẢI GÌN GIỮ PHÁP BẢO CỦA NGÀI, KHÔNG ĐƯỢC VẤT BỎ XUỐNG BIỂN.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Sau khi nhận được thống tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã để lại Lá Gan Xá Lợi cho hậu thế chiêm ngưỡng về kết quả tu chứng và tinh thần vô úy của một vị cao Tăng đắc đạo. Đây chính là Pháp Bảo của toàn thể Phật Giáo Đồ Việt Nam cần phải bảo tồn.

Trước khi Tiếng Lòng Ta cho phổ biến THÔNG TIN VỀ XÁ LỢI CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN, một số đạo hữu đã điện về kiểm chứng với HT Thích Quảng Niệm và Thầy xác định thồng tin này hoàn toàn xác thực.

Phật tử hiện đang xôn xao tự hỏi, tại sao HT Thích Tuệ Sỹ và HT Thích Nguyên Lý đã không thông báo với tứ chúng về Pháp Bảo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ? Và Thầy còn lặng le vứt bỏ xuống biển nhằm mục đích gi? TIẾNG LÒNG TA

94229422_565535891062857_2748746071206264832_n

THÔNG TIN VỀ XÁ LỢI CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN

Theo thông tin của Hòa Thượng Thích Quảng Niệm (trụ trì Chùa Bảo tạng, quận 12) cho biết vào ngày mùng 2 tháng tư năm Canh Tý( âm lịch) lúc 11 giờ trưa khi đang thọ trai cùng quý Hòa Thượng: Thích Nguyên Phẩm( chùa Long Thành), Thích Tâm Trí (chùa Phổ Quang), Thích Thiện Ý (chùa Linh Xuân) thì Hòa Thượng Thích Thiện Minh (Tịnh Thất Lộc Uyển-huyện Hóc Môn) cho biết Sau khi trà tỳ nhục thân Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN xong thì còn lại một xá lợi lá gan. Xá lợi này do Hòa thượng Thích Nguyên Lý cho Hòa Thượng Thích Thiện Minh xem hình dáng to bằng chiếc chén.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hòa Thượng Thích Nguyên Phẩm( Viện chủ Chùa Long Thành quận Phú Nhuận, Sai gon) qua số điện thoại : 0902989278

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.