Video cảnh bạo hành ngược đãi trẻ em thật thương tâm – yêu cầu nhà chức trách sở tại truy tìm kẻ bạo hành và đưa ra pháp luật trừng trị.

Videos

Ban Biên Tập Tiếng Lòng Ta tìm thấy một video từ nguồn facebook www.facebook.com/watch/?v=2773540149371409

https://www.facebook.com/f5ed80d7-f580-4ecd-8b7c-5739d8effcba

về cảnh bạo hành ngược đãi trẻ em thật dã man và thương tâm. Chúng tôi chuyển tiếp video này với mục đích mong cầu nhà chức trách quốc gia sở tại truy tìm người phụ nữ ác nhân có hình xâm bên chân trái để đưa ra pháp luật trừng trị đích đáng. – TIẾNG LÒNG TA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.