TÂM THƯ Xin can thiệp lưu giữ lại xá lợi của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ – Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN (nếu có)

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TÂM THƯ

V/v: Xin can thiệp lưu giữ lại xá lợi của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ – Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN (nếu có)

Kính gởi: Hòa thượng Thích Nguyên Lý – Nguyên Tổng Thủ quỹ GHPGVNTN, trụ trì Chùa Từ Hiếu (quận 8)

Đồng kính gởi:

– Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
– Thủ Tướng Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
– Chủ Tịch Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
– Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
– Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM

Chúng tôi gồm:
Tỳ kheo Thích Tâm Mãn – Thành viên HĐGPTW GHPGVNTN
Tỳ kheo Thích Quảng Tôn Thành viên HĐGPTW GHPGVNTN
Tỳ kheo Thích Hồng Trí- Thành viên GHPGVNTN
Tỳ kheo Thích Đồng Long- Thành viên GHPGVNTN

Theo như thông tin chúng tôi được biết là sau khi làm lễ trà tỳ nhục thân của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN xong, có một số nguồn tin cho rằng Ngài có lưu lại một Xá lợi Bảo Can (lá gan). Chúng tôi đến nay vẫn chưa thể biết thông tin trên là đúng hay không? Nhưng chúng tôi thiết nghĩ nếu việc đó là sự thật thì đó là một điều vô cùng đáng quý cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Do đó, nay chúng tôi viết tâm thư này kính thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Lý – Nguyên Tổng Thủ Qũy GHPGVNTN (trụ trì chùa Từ Hiếu quận 8, Sai gon) cùng Chính quyền Trung Ương Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM quan tâm đến vấn đề trên để tìm ra sự thật vì việc lưu giữ và phụng thờ Xá lợi Bảo Can( lá gan) của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN (nếu có) ngoài ý nghĩa chứng minh Ngài là một bậc chân tu của Phật giáo còn thể hiện sự đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền của cả cuộc đời Ngài là đúng với tinh thần ”Thí vô úy giả” của một bậc Bồ tát. Đồng thời, chúng tôi mong rằng nếu Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN có lưu lại xá lợi thật thì hãy phụng thờ tại Chùa Từ Hiếu (quận 8) vì đây là nơi Ngài thường trụ cho đến lúc viên tịch. Không ai được quyền lấy danh nghĩa gì để phân chia cả. Nếu Tăng, Ni, Phật tử nào có lòng quý kính Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thì cứ đến chùa Từ Hiếu (quận 8) mà chiêm bái đảnh lễ. Kính mong Hòa thượng và quý vị quan tâm giúp đỡ tâm nguyện trên của chúng tôi! Xin chân thành cảm ơn!

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Đồng ký tên

Sa môn Thích Tâm Mãn (đã ký)
Tỳ kheo Thích Quảng Tôn (đã ký)
Tỳ kheo Thích Hồng Trí (đã ký)
Tỳ kheo Thích Đồng Long (đã ký)

IMG_6122

IMG_6123

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.