CHƯ TĂNG GHPGVNTN BỊ CÔNG AN NGĂN CẤM KHÔNG CHO ĐẢNH LỄ XÁ LỢI ĐỨC CỐ ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Tường thuật: Tỳ kheo Thích Đồng Long 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570661780550268&set=pcb.570662007216912&type=3&theater

Sáng nay ngày 4 tháng 5 năm 2020, theo thông báo của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý về việc Hải táng Xá lợi của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hòa thượng Thích Tâm Mãn cùng Hòa Thượng Thích Quảng Tôn (Thành viên Hội Đồng Giáo phẩm Trung Ương GHPGVNTN) và tôi Tỳ kheo Thích Đồng Long( Thành Viên GHPGVNTN) đến Chùa Từ Hiếu để đảnh lễ xá lợi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lần cuối. Tuy nhiên khi đến các ngõ đường Dương Bá Trạc và Âu Dương Lân thì bị công an chặn đường không cho vào Chùa Từ Hiếu. Công an đưa danh sách cho chúng tôi xem là Hòa Thượng Thích Nguyên Lý trụ trì chùa Từ Hiếu) đã đăng ký với chính quyền 30 vị khách. Công an cho biết chúng tôi không có tên trong danh sách 30 vị được Hòa thượng Thích Nguyên Lý đăng ký nên không được vào (vì theo lệnh phòng dịch Covid 19). Ngoài ra cũng có nhiều Chư Tôn Hòa thượng thuộc các chùa của GHPGVN như Hòa Thượng Thích Thông Niệm trụ trì Chùa Đa Bảo, quận 1; Hòa Thượng Thích Minh Thanh (trụ trì Chùa Bửu Sơn, quận 5, …. với lòng kính trọng cũng đến Chùa Từ Hiếu để đảnh lễ xá lợi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN nhưng đều bị ngăn cản vì không có tên trong danh sách 30 vị được Hòa Thượng Thích Nguyên Lý đăng ký. Công an cho biết nếu ai muốn đi Hải táng thì ra Bến Bạch Đằng quận 1 mà đợi sau khi Chùa Từ Hiếu làm lễ xong thì sẽ tháp tùng đi theo.

Hình:

95902868_570661783883601_2964167938417885184_n (1)


Hòa thượng Thích Tâm Mãn (Thành Viên HĐGPTW GHPGVNTN) bị chặn trước đường Âu Dương Lân

95603497_570661820550264_2967750267560263680_n
Hòa Thượng Thích Quảng Tôn (Thành Viên HĐGPTW GHPGVNTN) , Hòa Thượng Thích Minh Thanh (trụ trì Chùa Bửu Sơn) bị ngăn cản không vào chùa Từ Hiếu được nên ngồi trên taxi ở đường Dương Bá Trạc

95558990_570661867216926_8385812942657945600_n (1)
Hòa Thượng Thích Thông Niệm trụ trì chùa Đa Bảo, quận 11 bị chặn đường không cho vào Chùa Từ Hiếu nên chống gậy đứng trước đường Âu Dương Lân để đi về.

95096834_570661927216920_7384590941371236352_n
Tỳ kheo Thích Đồng Long – Thành Viên GHPGVNTN 

Công an canh gác Nnghiêm ngặt tại đường Âu Dương Lân, quận 8

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.