Cáo Bạch của HT Thích Tâm Mãn, thành viên của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN về Bản Tường trình Công Cán của HT Thích Chí Viên do ông Hàn Bửu Chương ký tên và ban hành

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được Cáo Bạch của HT Thích Tâm Mãn, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN phủ nhận Bản Tường trình Công Cán của HT Thích Chí Viên là Ngài không hề nhận lời giữ bất cứ một chức vụ nào của cái  gọi là Viện Hóa Đạo, vì theo Ngài thì Đức Tăng Thống đã quyết định giải tán Viện Hóa Đạo từ lâu. hơn nữa Đức Tăng Thống cũng không hề phó chúc chức vụ nào cho HT Thích Chí Viên. Điều đáng nói hơn nữa quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tu sĩ có giới luật nghiêm minh của nhà Phật, thì GHPGVNTN cũng có Hiến Chương của GHPGVNTN. Hiến Chương chính là Bản Nội Quy được quy định bằng những điều khoản cho mỗi vai trò các thành viên Giáo Hội, ngay cả Đức Tăng Thống là vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN, trước khi Ngài viên tịch có để lại CHÚC THƯ cho HT Thích Tuệ Sỹ mà không có được sự chuẩn thuận của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, thì xem như CHÚC THƯ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ, huống chi cái danh xưng Quyền Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống của HT Thích Chí Viên cũng chỉ là tự phong, tự nhận mà thôi.

Là một trong số thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, HT Thích Tâm Mãn đã thể hiện đúng với tinh thần Hiến Chương GHPGVNTN chỉ công nhận HT Thích Chơn Tâm là Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, đồng thời Ngài cũng đưa ra 3 điều nêu rõ trong bản Cáo Bạch.

TIẾNG LÒNG TA xin phổ biến nguyên văn Bản Cáo Bạch của Ngài. -TIẾNG LÒNG TA

100093632_150359656578615_1036658333336993792_n

HT Thích Tâm Mãn

Thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương GHPGVNTN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

CÁO BẠCH

VỀ VẤN ĐỀ ”TƯỜNG TRÌNH CHUYẾN CÔNG CÁN CỦA HT Q.XLTV/VTT” DO ĐẠO HỮU QUẢNG BIỆN- HÀN BỬU CHƯƠNG KÝ TÊN BAN HÀNH

Tôi là Tỳ Kheo Thích Tâm Mãn – Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (Viện Tăng Thống) GHPGVNTN, Nguyên Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt.
Tôi vừa nhận được một bản tường trình với tiêu đề ”TƯỜNG TRÌNH CHUYẾN CÔNG CÁN CỦA HT Q.XLTV/ VTT” do đạo hữu Quảng Biện – Hàn Bửu Chương ký tên ban hành. Sau khi đọc xong tường trình trên tôi nhận thấy đây là một văn bản sai nguyên tắc và thiếu tính trung thực. Cụ thể như sau:

  • Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN đã ban hành quyết định số 12 tạm ngưng Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo từ lâu. Vậy danh xưng của Chư Tôn Đức và cư sĩ trong bản tường trình trên là căn cứ vào đâu? 
  •  Hòa Thượng Thích Chí Viên không có bất kỳ Chúc Thư nào của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN phó chúc trách nhiệm điều hành GHPGVNTN. Đồng thời Hội Đồng Giáo phẩm Trung Ương GHPGVNTN cũng không cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Viên vào ngôi vị đó. Vậy danh xưng Quyền Xử Lí Thường Vụ Viện Tăng Thống từ đâu mà có?

  • Khi Hòa thượng Thích Chí Viên và quý cư sĩ đến thăm tôi tại chùa Sư Tử Hống tôi chỉ tiếp đón với tư cách đồng đạo không phải là tiếp với tư cách phái đoàn của Viện Hóa Đạo hay Viện Tăng Thống.
  • Tôi không hề nhận lời với Hòa Thượng Thích Chí Viên, bất cứ vị trong phái đoàn đến thăm để giữ bất kỳ chức vụ nào trong Viện Hóa Đạo cả vì hoạt động của Viện Hóa Đạo do Hòa Thượng Thích Chí Viên lãnh đạo là tiếm danh, và bất hợp lệ.

Do đó, nay tôi xin thông cáo những điều sau đây để Chư Tôn Đức và quý Phật tử trong và ngoài nước được rõ:

Điều I: Tôi tuyệt đối khâm tuân quyết định số 12 về việc tạm ngưng hoạt động của Viện Hóa Đạo do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN ban hành khi Ngài còn tại thế

Điều II: Tôi không tham gia, cộng tác gì với Viện Hóa Đạo tiếm danh do Hòa Thượng Thích Chí Viên hiện đang lãnh đạo

Điều III: Tôi giữ vững quan điểm của Quyết định Cung thỉnh Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2020. Tôi vẫn xem Hòa Thượng Thích Chơn Tâm là Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống chính danh. Đồng thời từ nay về sau, tôi không muốn tiếp bất kỳ Chư Tôn Đức hoặc cư sĩ nào trong Viện Hóa Đạo tiếm danh do Hòa Thượng Thích Chí Viên đang lãnh đạo nữa.

Chùa Sư Tử Hống
ngày 29/5/2020
( đã ký)
Sa môn Thích Tâm Mãn

image

One thought on “Cáo Bạch của HT Thích Tâm Mãn, thành viên của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN về Bản Tường trình Công Cán của HT Thích Chí Viên do ông Hàn Bửu Chương ký tên và ban hành

  • Kinh goi Anh Thuc Vu, de hieu ro va sang to van de, trong tinh hinh GHPGVNTN, xin Anh vui long truy cap va pho bien “Ban Tuong trinh cong can cua HT Thich Chi Vien do Ong Han Buu Chuong Ky ten va ban hanh. Thanh that cam on. Co mot lan toi da doc qua van ban tan phong HT Chi Vien giu Chuc vi DE LUC TANG THONG, do mot nhom hom 8 nguoi ( 2 nguoi vang mat,)Hien dien chi 6 nguoi dong y tan phong, su viec xay ra trong thang 7/2020. ????

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.