Tâm Thư Của HT Thích Chơn Tâm Gởi HT Thích Bổn Đạt Về Giấc Mơ Lãnh Tụ Của HT Thích Tuệ Sỹ.

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Lật lại những trang thư cũ trong tủ sách tài liệu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), chúng tôi tìm được Tâm Thư của HT Thích Chơn Tâm viết vào ngày 22-1-2006 gởi HT Thích Bổn Đạt về đinh hướng hành trạng phục vụ Giáo Hội trong giai kỳ mới. Thiết tưởng rằng những ai thương tưởng đến một GHPGVNTN truyền thừa của Lịch đại Tổ sư với hơn 2000 truyền giáo, đều hiểu rằng cái giai kỳ mới đó chính là “Giấc mơ lãnh tụ” của HT Thích Tuệ Sỹ thực hiện trong mưu đồ lôi kéo “Chư Tăng “đảo chánh (2 chữ “Chư Tăng” trong ngoặc kép chúng tôi muốn nói đó là “Chư Tăng” của Thày Tuệ Sỹ)  hầu thành lập một Giáo Hội không Huyền Quang không Quảng Độ.

Sau vụ Biến Lương Sơn, HT Thích Tuệ Sỹ thời bấy giờ còn là Thượng Tọa đã biến khỏi hiện trường Giáo Hội, không chấp thủ 2 chức vụ mà HT Viện Trưởng Thích Quảng Độ thỉnh cử, Thày Tuệ Sỹ ủ mình trong bóng tối dày dặc như đêm 30 hầu chờ đợi thời cơ. Và rồi cơ thời đã tới, khi HT Thích Huyền Quang ban hành Giáo Chỉ Số 02/GC/VTT thì “Chư Tăng” hè nhau như ong vỡ tổ đòi hỏi Giáo Hội phải trả lời “Thầy tôi đâu?”, “sao không thấy tên Thầy tôi trong Hội Đồng Giáo Phẩm?”. Thế rồi “Chư Tăng” lũ lượt bỏ Đại Hội ra đi! Nhưng ra đi như thế nào mà còn giữ được niềm tin với Đà Na Thí Chủ, đó chính là điều “Chư Tăng” phải suy nghĩ, vì thiếu Đà na Tín thí thì ước mơ chùa to phật lớn không thành, mộng làm Phương Trượng, Hội Chủ cũng không xong.

“Chư Tăng” của Thầy Tuệ Sỹ bèn họp nhau vào ngày 6,7- 1- 2009 tại Phật Học Viện Quốc Tế California của HT Thích Đức Niệm. Đây cũng là một cái cớ để các ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu tạo ra một Giáo Chỉ số 09 vào ngày 8-9-2009. Thế là toàn thể “Chư Tăng” của Thày Tuệ Sỹ bỏ Giáo Hội ra đi, lúc đó kiểm điểm lại nhân sự Giáo Hội chỉ còn lại 1/4. Và rồi Thày Tuệ Sỹ “hồ hởi phấn khởi” bước ra khỏi bóng tối, công khai thành lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới không ngoài mục đích đầu độc Thanh, Thiếu niên và Đoàn sinh GĐPT không còn biết họ là những đứa con trung kiên của GHPGVNTN nữa.

Với những vết nhơ kể trên của Thày Tuệ Sỹ nay vẫn còn đó và mãi mãi không thể phai nhòa trong lòng người con Phật ưu tư với tiền đồ dân tộc và đạo pháp, thì hỏi làm sao Đức Đệ Ngũ Tăng  Thống Thích Quảng Độ có thể quên được chứ!? Rất tiếc cho Phật Giáo đồ chúng ta, vào những năm cuối đời trí nhớ của Ngài Tăng Thống không còn nhận định được cái hư cái thực, để rồi một lần nữa Thày Tuệ Sỹ lại bày trò biến GHPGVNTN thành một Giáo Hội bán Quốc Doanh qua bàn tay nối dài của Thày Nguyên Lý.

Tiếng Lòng Ta xin nêu thêm bằng chứng về những vết nhơ của Thày Tuệ Sỹ qua Tâm Thư của HT Thích Chơn Tâm gởi Thày Bổn Đạt, thành viên GHPGVNTN/Canada.

mail (15)

HT Thích Chơn Tâm, Chánh Thư Ký VTT/GHPGVNTN

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
PL. 2549
S
ài Gòn, ngày 22 tháng 01 năm 2006  

Tâm Thư 
Về mấy điều suy nghĩ định hướng hành trang phục vụ Giáo Hội trong giai kỳ mới  

Kính gởi: 

Thượng Toạ Thích Bổn Đạt,

thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Canada. 

Kính Bạch Thượng Toạ . 

Tôi là Tỳ Kheo Thích Chơn Tâm, thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), nhân đọc Thư Thỉnh nguyện của GHPGVNTNHN Canada qua trình bày của Tỳ kheo Thích Bổn Đạt, tôi có mấy suy nghĩ xin được trình bày “chuyện trong nhà” để thành viên Giáo Hội chúng ta củng cố niềm tin, định hướng hành trang phục vụ Giáo Hội trong giai kỳ mới.

Qua Tâm Thư của Thượng Toạ Thích Bổn Đạt có 6 việc rõ nét như sau: 

  1.  Nhận định về thời điểm và hoàn cảnh tuyên đọc Giáo Chỉ 02/GC/VTT 
  2. Kinh ngạc trước sự thay đổi thành phần nhân sự hai viện, Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo qua Giáo Chỉ 02/GC/VTT. Và biểu tỏ sự thất vọng [theo nhận định của Thư thỉnh nguyện] “về sự thao túng, lạm quyền của một cư sĩ đối với hầu hết các sự việc trọng đại sinh tử của Giáo Hội”. 
  3. Thỉnh nguyện thư đặt câu hỏi: “tại sao lại có sự từ chức đồng loạt như thế? và tại sao sự từ chức của những vị nầy có vẻ như đã được “chấp thuận” một cách dễ dàng, nhanh chóng, là “để đáp ứng một như cầu cấp thiết khủng hoảng nào của Giáo Hội”? 
  4. Biểu tỏ sự bất phục về quyền hạn của Đạo Hữu Võ Văn Aí, Giám đốc Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế có trụ sở tại Paris. 
  5. “Hoàn cảnh bị quản thúc của Đức Tăng Thống và Hoà Thượng Viện trưởng (sic) đề bạt và sắp xếp nhân sự Giáo Hội theo tư ý  của mình”
  6. “Kính mong Hoà Thượng [Viện Trưởng] (sic) kiện toàn Hội đồng Lưỡng viện trong tinh thần dân chủ, tự giác… và (sic) luôn hướng về Hoà Thượng, hướng về Giáo Hội với ý chí và niềm tin bất hoại” 


Trư
ớc pháp nạn GHPGVNTN trong giai kỳ mới cũng như qua 6 điểm của Thư Thỉnh Nguyện trên đây, chúng tôi có mấy điều suy nghĩ sau đây:
Đ
ối với tôn giáo, Cộng sản chưa bao giờ buông tay, thả lỏng trong việc đàn áp-xoá sổ GHPGVNTN mà qua đó rõ nét nhất là họ “dùng con đại bàng nầy để khống chế con đại bàng khác” hay nói cách khác là “dùng Phật Giáo đánh Phật Giáo”. Chiến thuật nầy được Cộng sản áp dụng qua những loại hình như dựng lên Ban Phật Giáo yêu nước (1976), Hiệp hội Phật Giáo Việt Nam (1981), nhân danh Phật Giáo đánh Phật Giáo của nhóm người tự xưng là Phật tử (2001), hiện tượng hợp nhất 2 Giáo Hội (2003) và gần đây nhất là hiện tượng một nhóm khuyển mã tự xưng là “Nhóm Phật Giáo vì dân tộc”, nói chung chiến thuật cộng sản đánh phá GHPGVNTN được thay đổi theo từng THỜI, từng XỨ và từng NGƯỜI. Cho nên diễn biến Pháp nạn thật là muôn vẻ, muôn màu mà không khéo thì thành viên GHPGVNTN chúng ta dễ Mất Phương Hướng trước hoả mù tiêu diệt Phật Giáo của cộng sản. Cho nên trước hoả mù tung ra nhằm tiêu diệt Phật Giáo của Cộng sản trong giai kỳ mới, cần cảnh giác mấy điểm sau đây:

1. Thư thỉnh Nguyện nhận định về việc tuyên đọc Giáo Chỉ 02/GC/VTT là “không phải là thời điểm và hoàn cảnh thích hợp để tuyên cáo cùng báo chí truyền thông và đại chúng”, trong khi đó, việc tuyên đọc Giáo Chỉ 02/GC/VTT trong ngày “Lễ kỷ niệm 30 năm GHPGVNTN vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ” là do ban Tổ chức khâm thừa giáo lệnh Đức Tăng Thống để đưa vào chương trình buổi lễ ngày 18.12.2005 tại trụ sở Giáo hội ở chùa Diệu Pháp ở miền Nam California. Giáo chỉ lại do Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều Hành GHPGVNTN tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Đạo, tuyên đọc. Do vậy, việc nhận định như trên có là mạo phạm, bất kính với hàng lãnh đạo Giáo Hội trong và ngoài nước hay không?
+
2. Về việc” Sửng sờ, Kinh ngạc và Thất vọng” trước sự thay đổi thành phần nhân sự hai viện, Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo qua Giáo Chỉ 02/GC/ Viện Tăng Thống, qua sự biểu tỏ [theo nhận định của Thư Thỉnh Nguyện] “về sự thao túng, lạm quyền của một cư sĩ đối với hầu hết các sự việc trọng đại sinh tử của Giáo Hội”. Qua sự “Sửng sờ, kinh ngạc và Thất vọng” trên đây, chỉ thấy Thư Thỉnh Nguyện nhận định về hiện tượng thay đổi nhân sự mà không đi thêm bước nữa để tìm hiểu nguyên nhân nào làm ra sự thay đổi nầy? Thiết nghĩ trong số những nguồn thông tin có kiểm chứng và đối chiếu như việc từ chức vì lý do sức khoẻ; như mặc nhiên từ bỏ Giáo Hội bằng cách không đến dự họp nhiều lần; v.v… thì quan trọng và không thể thiếu để góp phần làm sáng tỏ vấn đề là cần phải hội kiến, tiếp cận thông tin với chính người “xin nghỉ việc” ấy, đây chính là thông tin chân xác nhất để giải toả những gì thanh viên muốn biết mà chưa suốt biết.

3. Thỉnh nguyện thư đặt câu hỏi: “tại sao lại có sự từ chức đồng loạt như thế? và tại sao sự từ chức của những vị nầy có vẻ như đã được “chấp thuận” một cách dễ dàng, nhanh chóng, là “để đáp ứng một nhu cầu cấp thiết khủng hoảng nào của Giáo Hội”? hay những nghi vấn nêu ra kế tiếp, thì xin thưa rằng:

Nói về Nhân sự trung kiên trong Giáo Hội thì đó là những người, mà trước sau vẫn giữ lòng son với Giáo Hội, những người mà đã từng “đồng lao cộng khổ”; “vinh nhục cam chia” với Giáo Hội qua những thăng trầm lịch sử. Cho nên không thể lấy thước đo “trí thức” hay “thần tượng tuổi trẻ” hay với “danh vang trong và ngoài nước” để lấy đó mà vinh danh vai trò “giữ gìn vận mệnh của Giáo Hội” được.

Còn như Thỉnh nguyện thư nói rằng: “nếu vì xin từ chức mà bị loại khỏi danh sách Ban chỉ đạo”. Điều nầy sao không nhìn nhiều mặt khác nữa để trang bị cho mình cái nhìn trọn vẹn về Chân Dung Toàn Cảnh của pháp nạn Giáo Hội bị vào tròng ngày nay? Sao không thấy rằng, trước vận hạn nguy biến của Giáo Hội, kẻ thất phu còn có trách nhiệm (thất phu hữu trách); người Phật tử có tấm lòng với Giáo Hội còn phải “gác việc nhà mà lo việc nước”. Huống chi, cái gọi là “sự từ chức đồng loạt”, cùng lúc, cùng thời điểm như thế chỉ nhằm tạo ra trong lòng tín đồ nghi vấn bất chính, là “nhóm người ra đi” đang tạo áp lực nặng nề lên đường hướng lãnh đạo của nhị vị Hoà Thượng, những người lãnh đạo tối cao của Hai Viện. Cần nhớ thêm rằng, mấy mươi năm trước đây, khi đạo pháp và dân tộc lâm nguy chẳng thấy ai khác ngoài nhị vị Hòa thượng bất khuất đứng lên bảo vệ Giáo hội, ngoại trừ chư vị bị thảm sát như Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh. Nay, nhờ nhị vị Hòa thượng kiên cường tranh đấu mà con thuyền Giáo hội bắt đầu thuận buồm xuôi gió, thì những “bất đồng này khác” lăm le xuất hiện để làm gì ? Để cứu Giáo hội hay làm lợi cho “ai” khác ? Tại sao không thấy “bất đồng” với chủ trương tiêu diệt Phật giáo của Cộng sản mấy mươi năm trước đây ? Còn cái việc biểu hiện “đồng loạt từ chức” trong cùng một thời điểm như thế thì ở đây vấn đề cần đặt ra là giữa các thành viên nầy có hội ý trước với nhau không và giữa họ có “tâm đầu-ý hợp” nào chăng? Hỏi tức là đã tự trả lời rồi. Mục tiêu của họ chỉ nhắm chuyện cá nhân, danh lợi riêng tư nếu không nói là cý làm cho Giáo hội dân lập chệch hướng lịch sử. Vì vậy mới mong áp lực lên Nhị vị Tôn Đức Hoà Thượng, những người đang cầm tay lái con thuyền Hai Viện; những người đang định hướng sống còn cho vận mệnh Giáo Hội. Suy cho cùng thì khối áp lực nầy muốn tiếm vị gì đây? Cái đáng nói và cần làm rõ là đằng sau hậu trường của vụ việc “Đồng Loạt Từ Chức” nầy là do ai chủ đạo, quân sư của vấn đề nầy là ai? Và sự biểu tỏ áp lực nầy là nhằm thực hiện cho Giấc Mơ Lãnh Tụ” của Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ cũng như thực hiện theo chỉ đạo của “Thái thượng hoàng” nào đây

vuonhoaphatgiao-tue-sy

Giấc mơ Lãnh tụ Thích Tuệ Sỹ

Đến đây thì những thành viên có chút thao thức, người ưu tư cho vận mệnh Giáo Hội, người đứng ngoài Tình Cảm riêng tư thì cũng đã thấy rõ rồi. Ở đây Giáo Hội không có và không bao giờ xuống tay với một thành viên nào theo cách “thay ngựa giữa dòng” mà Thư Thỉnh Nguyện gán cho Giáo Hội. Mà ở đây “áp lực hậu trường” của những người “bỏ Giáo Hội ra đi” là nhằm muốn áp lực để đưa Giáo Hội rẽ sang hướng khác, định hướng gì đây mà chính họ cũng chưa tiện “chào hàng” cho công chúng biết.

Cho nên, là thành viên trung kiên của Giáo Hội, “nói chuyện trong nhà” với nhau, trong tình đồng liêu pháp lữ chúng ta không muốn làm cho vết thương nhân sự Giáo Hội thêm rỉ máu. Thế nhưng với những “Giấc mơ lãnh tụ” muốn tiếm vị người cầm vận mệnh Giáo Hội cũng như với những kẻ “chờ người dọn tiệc rồi vào ăn mà còn chê người nấu bếp dỡ”. Thì ai ơi, không có chỗ đứng trong Tịnh Địa-Già Lam với những Tế Bào bệnh hoạn như thế, điều mà “Giấc Mơ Lãnh Tụ” của Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ đã làm đau nhức toàn thân Giáo Hội trong những năm qua.

Còn như Thư Thỉnh Nguyện hỏi “và tại sao sự từ chức của những vị nầy có vẻ như đã được “chấp thuận một cách dễ dàng, nhanh chóng, là “để đáp ứng một nhu cầu cấp thiết khủng hoảng nào của Giáo Hội”? Thì với những giải thích điển hình như nêu trên thì đến đây, câu hỏi như loại vừa dẫn, thiết nghĩ thành viên chúng ta cũng đã có đủ cơ sở để “như thế mà suốt biết” rồi và không cần phải đặt thành nghi vấn theo kiểu nầy nữa. Có điều là nguồn gốc của sự áp lực trên đây cũng chính là điều mà người Cộng sản đang chờ nó diễn ra để họ nâng ly mừng chiến thắng. Một khi tình huống diễn biến như thế thì ai bảo “kẻ chờ nâng ly chúc mừng chiến thắng” lại không là người có bỏ “vốn đầu tư” vào kế sách đó bằng cách nầy hay cách khác. Cho nên thành viên nào bỏ Giáo Hội ra đi trong lúc nầy đó là điều mà người Cộng sản đang “vẽ đường hưu chạy”. Vậy cho nên, là thành viên trung kiên, chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem, chúng ta có đủ bản lĩnh để Ứng-Xử giữa Tình cảm riêng với việc Giáo Hội chung hay chưa so với tình huống khó khăn của Giáo Hội như hiện nay. Cho nên hơn bao giờ hết, những biểu tỏ mạo phạm và xem thường vai trò lãnh đạo của Hai Ngài: Đức Tăng Thống và Thầy Viện Trưởng trong thời điểm nầy, đó là vô hình trung tiếp tay cho Cộng sản để chúng vào “đốt nhà mình”.
Nh
ững hiện tượng diễn ra như trên, thì qua một vài trình bày, phân tích về nó thiết nghĩ cũng gọi là đủ để thành viên trung kiên với Giáo Hội có được cái nhìn thông thoáng vượt ngoài tình cảm riêng tư rồi.

4. Thư Thỉnh Nguyện biểu tỏ sự bất phục về quyền hạn của Đạo Hữu Võ Văn Aí, Giám đốc Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế ở Paris qua nhận định cho rằng: “Nhưng thực tế càng lúc càng chứng minh rõ ràng rằng, cũng chính vị cư sĩ nầy, nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo Giáo Hội trong và ngoài nước (sic). Các văn kiện của Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo bị người ngoài dị nghị, cho rằng đều bị giả nạo bởi cư sĩ Võ Văn Ái.”

Điều “nhận định” thiếu tự tin qua cách viết trên nầy thì xin thưa rằng: “Bao năm qua trước cũng như sau khi Đạo hữu Võ văn Ái được Hoà Thượng Viện trưởng chính thức bổ nhiệm việc giữ chức vụ Phát ngôn nhân chính thức của Viện Hóa Đạo trong nước và Giám đốc Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế (PTTPGQT) thì các tờ báo Cộng sản như Công an, An Ninh Thế giới, Nhân dân, Quân đội Nhân dân… sau đó được tiếp vận ra hải ngoại thông qua các nhóm người “mệnh danh Phật tử” như một số người trong những nhóm báo chí Đặc Tình tôn giáo vận, “Nhóm Phật Giáo vì dân tộc”… cũng đã đầu tư biết bao công sức, tiền của, nhân sự đễ thực hiện cho bằng được mưu đồ “đánh tan cái loa” của Viện Hoá Đạo để chúng bịt mắt, bưng tai thông tin GHPGVNTN với thế giới bên ngoài, thế nhưng Viện Hoá Đạo qua PTTPGQT, đạo hữu Võ văn Ái đã làm được nhiều thành công lớn lao cho tiến trình giải trừ pháp nạn và quốc nạn. Cho nên trong cách nhìn của Hội Đồng Lưỡng Viện hôm nay, rằng trước cũng như cùng thời với ông Võ văn Ái chưa thấy một sự thành công nào sánh được như thế.

Thượng tọa Thích Bổn Đạt không tin thì cứ làm một cuộc điều nghiên, thăm dò dư luận của những tù nhân lương thức trong trại cải tạo thập niên 80 mà ở hải ngoại không thiếu. Trong thời gian kinh khủng ấy, chúng tôi trong nước được tiếp nhận thông tin qua các đài quốc tế và phấn khởi tin tức đấu tranh cho tù nhân của ông Võ Văn Ái và tổ chức Quê Mẹ tại các diễn đàn Liên Hợp Quốc và quốc tế. Trong những ngày thành viên GHPGVNTN lâm nạn trong tù, ai bênh vực cho họ? ai nói thay cảnh ngộ cho người tù? Trong khi đó Thượng tọa Thích Bổn Đạt là người mà tuổi đời chưa đủ để trở nên nhân chứng lịch sử qua những biến cố pháp nạn của Giáo hội tại miền Nam sau những năm-tháng 1975; Lại là người xa quê từ khá sớm sau những năm tháng 1975, ngày nay lại đang sống cách xa biến cố pháp nạn trong nước đến nữa vòng trái đất. Cho nên việc Thượng Toạ đưa ra một vài nhận định còn trong giới hạn về Phật Giáo quê nhà như những viện dẫn nêu trên là điều không thể tránh khỏi.
Thượng tọa Th
ích Bổn Đạt tỏ ra bất kính với Đức Tăng thống và Thầy Viện trưởng khi dám đặt bút viết: “Nhưng thực tế càng lúc càng chứng minh rõ ràng rằng, cũng chính vị cư sĩ nầy, nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo Giáo Hội trong và ngoài nước (sic)”. “Thực tế càng lúc càng chứng minh…”. Thực tế đó là thực tế nào ? Sao Thượng tọa không chứng minh bằng chứng cứ cụ thể để chúng tôi trong nước tin theo ? Thượng tọa xúc phạm danh dự và đức hạnh của nhị vị lãnh đạo, làm như lãnh đạo của Giáo hội không có trí tuệ để lãnh đạo Giáo hội sao ? Nếu một “cư sĩ nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo Giáo Hội trong và ngoài nước” thì Cộng sản có đến mấy triệu công an, tiền bạc, quyền bính sao không “lãnh đạo” được nhị vị Hòa thượng ?

Thượng tọa Thích Bổn Đạt viết: “Các văn kiện của Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo bị người ngoài dị nghị, cho rằng đều bị giả mạo bởi cư sĩ Võ Văn Ái.” Thượng tọa có chứng cớ không ? Thượng tọa lại phạm thượng với nhị vị Hòa thượng rồi. Mà Thượng tọa chỉ biết nghe “người ngoài dị nghị” thôi, tin “người ngoài” mà không biết suy xét để đánh phá người cùng đạo. Ai ai cũng biết rõ “người ngoài” mà Thượng tọa tin là các tờ báo Cộng sản như Công an, An Ninh Thế giới, Nhân dân, Quân đội Nhân dân… rồi tiếp vận thông qua các nhóm người “mệnh danh Phật tử” như một số người trong các báo tôn giáo vận, trong “Nhóm Phật Giáo vì dân tộc”… Sao Thượng tọa không liên lạc về trong nước hỏi thăm nhị vị Hòa thượng mà tin vào các báo chí Cộng sản ? Trong nước chúng tôi thường xuyên đọc các bài luận điệu cộng sản, nhưng chúng tôi không ngu dốt tin theo. Ở hải ngoại tự do, nhiều nguồn so sánh mà sao Thượng tọa dễ tin như vậy !

Còn Thỉnh Nguyện Thư nói rằng “về sự thao túng, lạm quyền của một cư sĩ đối với hầu hết các sự việc trọng đại sinh tử của Giáo Hội” thì điều nầy thiếu cơ sở và không mang tính thuyết phục người nghe. Bởi lẽ Thượng tọa dựa vào “các sách báo trong nước và hải ngoại”, nói trắng là thông tin từ báo chí Cộng sản (“các sách báo trong nước”), rồi báo chí Cộng sản nối dài ra “hải ngoại” để phá hoại Phật giáo để mong qua đó phủ nhận sự đóng góp của Đạo Hữu Võ văn Ái cho GHPGVNTN. Điều nầy thì xin thưa: nói báo chí tố cáo Ông Võ văn Ái, thì hơn 600 tờ báo cộng sản trong nước vậy cụ thể là báo nào? Hơn nữa đã là báo chí cộng sản thì cộng sản đánh Phật Giáo, đó là “chuyện thường ngày ở huyện” chứ đâu có gì mới mẻ, mà cũng chẳng cần phải nhờ đến thành viên Giáo Hội phụ hoạ theo họ để tạo nên cảnh phân hoá nội bộ Giáo Hội. Còn như nói báo chí hải ngoại như các tờ thi hành chỉ thị của nhà nước như các loại báo chí Đặc Tình tôn giáo, như nhóm Phật giáo vì dân tộc… thì thông tin nầy chẳng đánh lừa được ai và do vậy không làm bận tâm những tấm lòng trung kiên với Giáo Hội như Đạo hữu Võ văn Ái là một điển hình.
Ngư
ời có suy nghĩ làm sao tin lời Thượng tọa được?

Nếu muốn phủ nhận vai trò Giám Đốc PTTPGQT của Đạo hữu Võ Văn Ái thì đây xin thưa rằng: muốn đổi “cái loa”: Người phát ngôn của Viện Hoá Đạo thì xin ai đó giới thiệu cho “Cái Loa Tốt Hơn”, được vậy thì mới có sức thuyết phục mọi người. Thế nhưng qua sự Nhìn Người của Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo trong nước thì cho đến giờ nầy, chưa thấy có ai hơn Đạo Hữu Võ văn Ái được cả.
Thượng tọa c
ó thể nào phụ rẫy một Đạo hữu không ngừng phục vụ Giáo hội từ mấy chục năm qua, để tin vào những người tự xưng là Phật tử, như ông Trần Chung Ngọc, người dám viết rằng ông về thăm Việt Nam “đi từ Bắc chí Nam không hề thấy dấu vết đàn áp Phật giáo”?, hay như ông Hoàng Văn Gàu từng làm điệp viên cho Tướng Tình báo Cộng sản Ba Quốc để “nằm vùng” Phật giáo trước 1975? v.v…

5. Còn như Thỉnh nguyện thư nói: “Hoàn cảnh bị quản thúc của Đức Tăng Thống và Hoà Thượng Viện trưởng đề bạt và sắp xếp nhân sự Giáo Hội theo tư ý  của mình (sic)” Thì xin thưa rằng: Chẳng những là trong những giai đoạn sống còn của Giáo Hội trong quá khứ cũng như cho đến hôn nay, không ai có thể dù với cách nhìn thế nầy hay thế khác mà lại mạo phạm đến uy danh lãnh đạo Giáo Hội của Nhị vị Hoà Thượng lãnh đạo Hai Viện trong nước được. Một nhận định “bậc thức giả không thể không dự kiến ngõ cụt của Giáo Hội trong những ngày sắp tới” để qua đó vô hình trung qui kết Đạo hữu Võ văn Ái là nguyên nhân của hệ quả nói trên theo kiểu kết luận Võ Văn Ái như là“sự đụt phá của nội trùng”, thì đây chính là kiểu “nối giáo cho giặc” mà những kẻ giả danh Phật tử đã từng làm và làm nhiều lần rồi. Cho nên là thành viên Giáo Hội chúng ta có cách biểu tỏ đóng góp Giáo Hội theo cách riêng của mình. Không ai lại theo “vết mòn lối cũ” của nhóm Nội Tặc-Đặc Tình tôn giáo vận cộng sản để đánh phá GHPGVNTN như bấy lâu nay mà họ đã từng làm.

6. Biểu tỏ trước Biến chuyển sinh hoạt GHPGVNTN đó là sự biểu tỏ của những tấm lòng trung kiên rất đáng kính ngưỡng. Thế nhưng chúng ta có cách biểu tỏ sự thao thức của riêng mình, con đường mình, của thành viên Giáo Hội. Mặt khác, trước diễn đàn bạch hoá thông tin toàn cầu thì bản chất của Nhóm giả danh Phật tử để đánh phá Phật Giáo thì họ không còn đánh lừa được ai nữa đâu. Cho nên trong biểu tỏ, chúng ta không nên mượn dùng từ của họ như “Nội trùng” v.v… như trong Thư Thỉnh Nguyện. Bởi vì như thế là tự kết nối với kẻ phá hoại Giáo hội mình.
V
ới những trình bày trên, để cho thấy rằng Giáo Hội chưa bao giờ bỏ rơi một thành viên nào, nhất là với những thành viên có tấc lòng sắc son, kiên định với Giáo Hội.

Giáo Hội lúc nào cũng mở rộng vòng tay, đón nhận tất cả, với thành viên trung kiên cũng như với thành viên hoàn cảnh. Với GHPGVNTN Tăng-Ni không có phân chia, chỉ bởi bàn tay Cộng sản xen vào mà Tăng phẩm thoái hóa, Tăng đức giảm sút và Tăng đoàn phân hoá. Giáo Hội cũng chưa bao giờ chủ trương gạt bỏ một ai, nhất là với thành viên luôn khiêm nhường lắng nghe và chia sẻ khó khăn với sự sống còn của Đạo Pháp.
Do v
ậy, với hiện tượng “dừng nghỉ nhất thời” của thành viên nào thì chính vị đó phải có lời giải đáp rõ ràng, tận tường, minh bạch về lý do “dừng nghỉ” của chính mình. Có như thế thì việc nầy mới đáng ca ngợi vào hàng Hạnh cao triều dã, Danh chấn thanh phong; và được như thế thì hành trang Phụng Phật mới thanh bạch và giải nghi cho người khác mà cũng là góp phần vun bồi cho nền móng Giáo Hội trước nghịch cảnh hiện nay.
Đến đ
ây, vấn đề được đặt ra là với hiện tượng một vài cá nhân “xin nghỉ việc” ra đi thì chúng ta cũng không thể vì thế mà quay lưng với Giáo Hội. Bởi vì chúng ta đến với Giáo Hội, phục vụ Giáo Hội vì lý tưởng phụng Đạo chứ không vì theo hay bỏ một cá nhân. Tình cảm cá nhân Thầy-Bạn là rất đáng trân trọng nhưng cũng không vì thế mà che mờ lý tưởng Phụng Phật thanh cao.

Như kho tàng tuệ giác định hướng cho con thuyền Giáo Hội qua cơn pháp nạn. Dưới sự lãnh đạo của nhị vị Hoà Thượng Tôn Đức, hàng lãnh đạo Hai Viện: Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Ngài Viện Trưởng Thích Quảng Độ, chính nghĩa nầy luôn rạng ngời suốt 30 năm, qua những chặng đường pháp nạn và kho tàng Bi Nguyện cùng Trí Lực kia đã, đang và sẽ toả sáng khắp trong và ngoài nước; toả rạng khắp năm châu. Đó cũng chính là tàng lọng vô uý thể hiện trọn vẹn niềm tin cho thành viên Giáo Hội trong việc củng cố nhân sự và định hướng hoằng pháp cũng như trong việc bổ nhiệm nhân sự và chỉ đạo Phật sự mà không ai có thể nói khác, làm khác hơn được.

Sau 30 năm chìm trong biển lửa Pháp nạn, Giáo Hội ngày nay như tàng cổ thọ vừa đâm lá sau cơn giông bảo. Cho nên dù biểu tỏ thế nào đi nữa, thì mỗi thành viên trung kiên phải gánh vác việc Phật bằng hai so với sức mình để Giáo Hội cùng với dân tộc vượt qua những khó khăn mà thăng hoa, đem lại thịnh trị và phú cường cho quần sanh. Việc Giáo Hội ngày nay, không thể Ứng-Xử theo “tình cảm riêng tư, bè phái, chúa động”; cũng không thể thấy nguy mà phó mặc. Có như thế mới vượt qua được cơn bảo lũ mà Cộng sản đang dàn dựng và chờ cơ hội để xoá sổ chúng ta.
Có nên chăng theo đu
ổi châm ngôn: “Tôi tiến bước, anh em hãy tiến theo tôi. Tôi lùi bước anh em hãy thẳng đường Giáo Hội đã vạch mà đi, không vì tình riêng, chỉ có Đạo Pháp-Dân Tộc là trên hết”.

Mấy điều suy nghĩ để thành viên Giáo Hội trong và ngoài nước cùng chung suy nghĩ hầu vững tin tiến bước theo sự lãnh đạo của Hội đồng Lưỡng Viện hôm nay, đó cũng chính là định hướng hành trang phục vụ Giáo Hội trong giai kỳ mới vậy.

Chúc Thượng tọa cùng Chư Tôn đức nhiều sức khoẻ và đầy đủ thắng duyên trong sứ mạng hộ trì chánh pháp
Kính thư  

Tỳ Kheo Thích Chơn Tâm

http://www.tinparis.net/thoisu/1107_02_TTThichChonTam_TamThu.html

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.