Nguyên Chiếu: ĐÔI LỜI KÍNH LỄ CHƯ HT THÍCH CHÍ VIÊN, THÍCH HUYỀN VIỆT, THÍCH MINH QUANG, XIN HÃY NGHĨ ĐẾN TIỀN ĐỒ ĐẠO PHÁP

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Đạo hữu Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh tác giả bài ĐÔI LỜI KÍNH LỄ CHƯ HT THÍCH CHÍ VIÊN, THÍCH HUYỀN VIỆT, THÍCH MINH QUANG, XIN HÃY NGHĨ ĐẾN TIỀN ĐỒ ĐẠO PHÁP, với tất cả tâm thành như một Thỉnh Nguyện Thư Đạo hữu khẩn thiết van lạy quý Chư Tăng trên xin hãy hồi đầu thị ngạn, quay về với chánh pháp của Như Lai, vì lẽ tất cả chúng ta dù tăng hay tục nguyện giữ tròn luật giới nhà Phật không ngoài mục đích mong cầu duy nhât là được đạt đến bên bờ giác ngộ, được thành phật như Đức Thế Tôn. Mà muốn được thành Phật thì hãy buông bỏ THAM, SÂN, SI, MAN NGHI, TÀ KIẾN, KIẾN THỦ, KIẾN CHẤP và nhất là thể hiện tinh thần Bát Chánh Đạo. Một khi lòng còn THAM, còn nghĩ đến chùa to phật lớn, còn nghĩ đến danh vọng, cái chức quyền Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng và có thật nhiều tiền của Phật tử cung phụng cho ngôi chùa thêm nguy nga tráng lệ, để rồi bất chấp đạo lý con người, bất chấp HIẾN CHƯƠNG và truyền thống của GHPGVNTN thì quả nghiệp đúng như lời Phật dạy, sẽ theo như hình với bóng, sẽ đọa vào 3 đường ác, như chính lời các vị Tăng trên thường rao giảng cho Phật Tử vậy.

Sống trong một đất nước người dân phải tôn trọng hiến pháp và luật pháp quốc gia sở tại. Cũng vậy, là thành viên GHPGVNTN buộc phải tôn trọng Hiến Chương của GHPGVNTN. Một khi quý thầy: Thích Chí Viên, Thích Huyền Việt, Thích Tuệ Sỹ, Thích Minh Quang, Thích Nguyên Lý đã không tuân thủ Hiến Chương, còn chà đạp Hiến Chương GHPGVNTN mà đi, thì đúng như lời Đh Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh chỉ là  TỔ CHỨC PHẬT GIÁO DỊ ĐẠO LÊ CÔNG CẦU, THÍCH TUỆ SỸ mà thôi!. Thật sự chẳng một ai công nhận, mà còn cho là lập dị, xảo ngôn, khinh sư diệt tổ nữa! Và một khi đi ngược với chánh pháp sẽ không bao giờ tồn vững mãi đâu! – TIẾNG LÒNG TA.

download (12)

thumbnail (1)

Nam Mô A Di Đà Phật.

Chúng con xin có đôi lời thô thiển kính lễ Chư Hòa thượng: Thích Chí Viên, Thích Huyền Việt, Thích Minh Quang xin quý Ngài hãy nghĩ đến công khó của Chư Lịch đại Tổ sư, Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, Đức Cố Viện Trưởng Thích Như Đạt và hàng triệu phật Giáo đồ đã hy hiến cho sự trường tồn của  GHPGVNTN mà quay về với chánh pháp của Đức Như Lai, buông bỏ những hư danh huyền ảo và mộng tưởng về chùa to Phật lớn của quý Ngài.

 

Đức Cố Phó Tăng Thống DLHT Thích Hộ Giác và Đức Cố Viện Trưởng DLHT Thích Như Đạt

Và chúng tôi cũng không quên có lời khuyên với ông Lê Công Cầu và quý anh chị cư sĩ, xin đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa, rồi đây nghiệp quả sẽ theo quý vị như bóng với hình! Xin hãy nghĩ đến tương lai con cháu mình mà buông bỏ những ý tưởng, hành động ngược với chánh pháp nhà Phật, ngược với Hiến Chương và Nội Quy GHPGVNTN.

– (Hình trái) Đức Cố ĐLHT Thích Tâm Liên thân mang tật bệnh và HT Thích Chí Viên, ảnh chụp tại khuôn viên chùa Từ Hiếu.

– (Hình trên) HT Thích Huyền Việt.

– (Hình dưới HT Thích Minh Quang, hình chụp tại chánh điện chùa Long Quang, Huế

Xét rằng:

1. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ trước đây đã để Di Chúc cho HT Thích Tâm Liên Quyền Xử Lý Viện Tăng Thống (VTT), nhưng sau này Ngài biết được HT Thích Tâm Liên thân mang tật bệnh, đi đứng khó khăn, trí nhớ lãng quên nhiều, tất cả đều phụ thuộc vào quyền nhiếp chính của ông Lê Công Cầu, vì thế Ngài đã ra Thông Tư thu hồi Di Chúc.

2. Đồng thời Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng ban hành Thông tư giải tán Viện Hóa Đạo (VHĐ).

3. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ chỉ giải tán VHĐ mà thôi, Ngài chưa hề giải tán VTT. Như thế, một khi VHĐ của ông Lê Công Cầu đã bị giải tán rồi, thì đâu còn danh nghĩa gì nữa để ra hết Quyết Định này, Thông Tư kia!? 

– (Hình trái) Ông Lê Công Cầu – (Hình phải) Sư ông Thích Tuệ Sỹ 

4. Ông Lê Công Cầu làm khuôn dấu MỚI VTT khi Viện Tăng Thống vẫn còn hiện hữu, là một hành động khinh Sư diệt Tổ, bán đứng GHPGVNTN hoàn toàn không có giá trị về mặt Pháp lý.

5. Những ai từng sống trong lòng Giáo Hội đều hiểu rằng, vào những ngày tháng cuối đời trí nhớ của Đức Tăng Thống ĐLHT Thích Quảng Độ không còn sáng suốt nữa, nên Ngài đã bị chính quyền Cộng sản đương thời cài cấm một số Tăng Sĩ và người thân trong dòng tộc dẫn dắt, nhằm đưa GHPGVNTN nhập thể với Giáo Hội Quốc Doanh một cách tinh vi, chứng thực qua các sự kiện:

– Đón Đức Tăng Thống từ Hà Nội về chùa Từ Hiếu mà không bị tình báo Cộng sản phác giác là chuyện không thể tin được.

– Cấm cửa, xô đuổi một số Chư Tăng vào đảnh lễ Đức Tăng Thống là một hành động chính trị, chứ người Trưởng tử Như Lai đúng nghĩa không một ai dám làm.

– Qua các cuộc tiếp xúc của Đức Tăng Thống với Chư Tăng, nhất là với các giới chức Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc nào cũng có mặt người thân của Ngài như là một kiểm soát viên kèm thêm nhiệm vụ nhắc tuồng, mà trong lịch sử Phật giáo chưa bao giờ xảy ra..

– Công bố Di Chúc cho HT Thích Tuệ Sỹ không là thành viên của GHPGVNTN, mà không tìm thấy một điều khoản nào ghi trong Hiến Chương GHPGVNTN quy định.

– Tang Lễ Đức Đệ Ngũ Tăng Thống không có sự hiện diện của người thừa hưởng Di Chúc.

– Tang Lễ Đức Tăng Thống đã được HT Thích Tuệ Sỹ giao phó cho quý Hòa thượng: Thích Minh Tấm, Thích Kiến Đức, Thích Thái Hòa… điều hành, mà lý lích của HT Thích Thái Hòa nay đã được phơi bày từ lâu đã từng sinh hoạt với Giáo Hội Quốc Doanh.

6. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chùa có thanh quy nhà chùa, Tăng sĩ có giới luật nghiêm minh của Tăng sĩ, GHPGVNTN có Hiến Chương của GHPGVNTN. Hiến chương được quy định với những điều khoản về nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Giáo Hội. Hiến Chương GHPGVNTN từ năm 1964 và được tu chính vào những năm gần đây, người ta không hề tìm thấy một điều khoản nào cho phép Sư ông Tuệ Sỹ không là thành viên được quyền nhiếp chánh và điều hành Giáo Hội. Hiến Chương GHPGVNTN cũng không cho phép quý HT Thích Chí Viên, HT Thích Huyền Việt, HT Thích Minh Quang làm khuôn dấu Viện Tăng Thống mới, rồi  nhẩy phóc ngồi vào bàn độc VTT, rồi ban hành Quyết Định nọ, kia.

7. Máu của Phật tử đã đổ xuống thành sông, xương của Phật tử đã chất cao thành núi cho sự trường tồn của Giáo Hội, cho nên hành động tiếm danh GHPGVNTN là một hành động tổn phước, tạo nên nghiệp quả khó lường! Tu hành rồi cũng trở thành xe cát biển đông mà thôi.

8. Hiến Chương GHPGVNTN có Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thì quý Ngài, quý ông bà, quý anh chị xin hãy để cho Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thỉnh mời quý liệt vị cùng tổ chức Đại Hội, mà bầu những vị đạo hạnh sâu dày lãnh đạo GHPGVNTN. Đó mới có thể giữ được truyền thống của nền Phật Giáo Việt Nam với hơn 2000 năm truyền giáo, bằng không chỉ là một TỔ CHỨC PHẬT GIÁO DỊ ĐẠO LÊ CÔNG CẦU, THÍCH TUỆ SỸ mà thôi.

Mong lắm thay!

Nam Mô Thương Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nguyên Chiếu

Chiều Chủ Nhật 21-6-2020 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.