Video- Bill O’Reilly on Fox News’ Awkward George Soros Moment – Những khoảnh khắc khó xử của Fox News về George Soros

Videos

 

LTS: Cuộc phỏng vấn ngày hôm qua 17- 9-2020 của ông Newt Gingrich, Cựu Chủ tịch Hạ nghị viện trên đài Fox News đã bị cắt ngang một cách đường đột, sau khi ông Newt Gingrich phát biểu về ông George Soros đã tài trợ một ngân khoản to lớn cho các biện lý thành phố thuộc phe cánh tả.

Ông Newt Gingrich, Cựu Chủ tịch Hạ nghị viện

Hôm nay 18-9-2020, Ban biên tập chúng tôi nhân được video từ Bill O’Reilly.com – Ông Bill O’ Reilly hoàn toàn không có ý kiến gì về quyết định của Hội đồng Quản trị Fox News cho ngưng cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, ông đã trưng dẫn một số sự kiện cùng trưng bày minh chứng về ông George Soros đã thực sự xuất ra ra 17,000.000.00 (17 triệu) Mỹ Kim chi trả cho:

  • DA Becton: $275,000.00
  • DA Kim Foxx: $2,000,000.00
  • DA Lary Krasner: $1,500.000.00

Cuối cùng ông Bill O’Reilly cũng đã xác nhận về lời phát biểu của ông Newt Gingrich, Cựu Chủ tịch Hạ nghị viện hoàn toàn không sai.

“Newt Gingrich’s latest interview on the Fox News Channel came to an awkward close when he brought up George Soros’ hefty donations to radical left district attorneys. The panel members awkwardly shut that conversation down. But why? Gingrich’s comments are backed up by facts and we put them on full display above. Get smart, tough, honest news analysis every night on BillOReilly.com”

Trong chiều hướng thông tin đại chúng và cũng để rộng đường dư luận, Ban biên tập chúng tôi phổ biến video này, ngõ hầu độc giả am tường thêm về những vấn nạn chung quanh cuộc bầu cử Tổng Thống 2020 – TIẾNG LÒNG TA

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.