VIDEO: ỨNG CỬ VIÊN JOE BIDEN LẨM BẨM NHỮNG CÂU VÔ NGHĨA

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Đôi hàng thân gởi Độc giả Tiếng Lòng Ta,

Cùng Phật tử và Thiện trí thức Phật giáo.

Sống trong một đất nước, người công dân phải có bổn phận góp phần sao cho đất nước hưng thịnh phú cường, nhất là người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản chúng ta cũng không thể quên là chúng ta đã nhờ chính phủ Hoa Kỳ mới có chỗ dung thân và nhờ vào tiền đóng thuế của người dân Hoa Kỳ góp phần vào ngân sách quốc gia để có, mà lo cho cơm áo chúng ta vào những thời gian đầu sống kiếp lưu vong. Ân đức sâu dầy đó là 2 trong 4 thứ ân nặng mà Đức Thế tôn đã dạy:

1- Ân với quốc gia, vì có quốc gia mới có nơi chôn nhau cắt rún cho chúng ta sinh ra và dung thân.

2. Ân đối với cha mẹ, vì có đấng sanh thành mới có mình. Cha mẹ chính là những vị Phật sống cho chúng ta tôn thờ.

3. Ân đối với Thầy, Tổ, vì Phật là vị Thầy cho chúng ta một Giáo lý Giác Ngộ vô thượng mà hành lời Phật dạy để được thành Phật như Ngài; Có Thầy mới cho ta thêm kiến thức để sống với đời.

4. Ân với người mà chúng mang ơn, vì có người trợ giúp, cưu mang chúng ta mới thoát ra thoát ra được sự hiểm nguy, đói nghèo để vươn lên và thành đạt trong cuộc trần đời này.

Từ lời dạy cao quý của Đấng Thế Tôn, người Phật tử phải thể hiện tinh thần báo tứ trọng ân. Ân đối với đất nước Hoa Kỳ là không gì hơn, bằng cách bỏ ngoài tai trước lối tuyên truyền của truyền thông dòng chính cánh tả, đã và đang hợp cùng với một số cơ quan ngôn luận Việt ngữ dòng phụ (họa) trong nỗ lực tạo dựng một thể chế Xã hội Chủ nghĩa, một bàn đạp đi tới Chủ nghĩa Cộng sản khi đất nước trở nên đói nghèo. xã hội băng hoại trong tương lai, đúng với chương trình đảng Dân Chủ đã hoạch định và đề xướng.

Tu là gì? Thưa rằng tu chính là sửa, là sửa đổi những cái sai, cái xấu. Có thực hiện được chúng ta mới mong cầu tìm đến một cảnh giới an lành, mà muốn đạt được như vậy chúng ta cần phải trí huệ mà nhận thức được rằng, chúng ta không thể bầu cho Ứng Cử Viên Joe Biden đã quá lú lẫn mất rồi, vì một người mất trí không thể điều hành lãnh đạo đất nước được.

Thời gian Bầu cử gần kề Ban biên tập Tiếng Lòng Ta gác lại các bài viết về Phật giáo, để dành tất cả bài vở liên quan đến cuộc Bầu cử, đó cũng tỏ bày ý nghĩa đáp đền ân đức vậy.  Từ ý nghĩa đó, tinh thần đó, chúng tôi xin trưng dẫn một video dài 11 giây, chính miệng ông Joe Biden ứng cử viên đảng Dân Chủ đã phát biểu rằng “THE TIME I GOT TO THE SENATOR 180 YEARS AGO – 10 YEARS PRESIDENT –

Joe Biden lẩm bẩm những câu vô nghĩa: , “Tôi được làm Thượng nghị sĩ cách nay 180 năm rồi!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.