Hội đồng Bác sĩ cập nhật về tình trạng sức khỏe của TT Donald Trump (vào lúc 1 PM ngày 10-3- 2020) -Doctor gives update on Donald Trump’s condition with Covid-19

TIN TỨC - THỜI SỰ

Hội đồng Bác sĩ vừa cập nhật về sức khỏe của TT Donald Trump vào lúc 1:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 3-10 -2020. Qua lời tường trình về phương pháp điều trị và trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông báo chí, Bác sĩ cho biết sức khỏe Tổng thống rất tốt 96% . Tổng thống không bị ho và không phải dùng Oxygen trợ thở. Đây là một dấu hiệu tốt cho sức khỏe Thổng Thống sẽ bình phục nhanh chóng.

Đây là tin vui cho tất  cả công dân Hoa Kỳ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.