Video BS Võ Đình Hữu phỏng vấn HT Thích Không Tánh

Videos

BS Võ Đình Hữu phỏng vấn HT Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Quốc Nội về NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN ĐÀN ÁP GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT NÓI RIÊNG VÀ TÔN GIÁO NÓI CHUNG TẠI VIỆT NAM trên đài tiếng nói VNATV.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.