Video TNS Ted Cruz phát biểu PTT Joe Biden và gia đình đã nhận hàng triệu Mỹ Kim từ ĐCS Trung Quốc và Thượng Viện sẽ bỏ phiếu bầu đưa Twitter ra tòa.

TIN TỨC - THỜI SỰ, Videos

LTS: Một số tài liệu giải mã về emails của bà Hillary Clinton, Hunter Biden đã được phổ biến trước công chúng. Hôm nay 15- 10-2020 qua một video youtube về lời phát biểu của Thượng Nghị sĩ Linsey Graham và Ted Cruz trước các thông tín viên và ký giả hiện diện đã cho biêt, Phó Tổng Thống Joe Biden cùng người con trai Hunter Biden và gia đình đã nhận hàng triệu Mỹ kim từ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nguồn tin gia đình Joe Biden cũng đã được Newyork Post đăng tải, nhưng bị ông Jack Dorsey, CEO Twitter ngăn chận trên mạng lưới internet. Hôm nay Thương Nghị sĩ Hoa kỳ sẽ bỏ phiếu dự định đưa ông Jack Dorsey ra tòa – Senator Judiciary Cmte to vote to subpoena Jack Dorsey.

One thought on “Video TNS Ted Cruz phát biểu PTT Joe Biden và gia đình đã nhận hàng triệu Mỹ Kim từ ĐCS Trung Quốc và Thượng Viện sẽ bỏ phiếu bầu đưa Twitter ra tòa.

  • The Biden family acts suspiciously but we have to wait until justice decides whether or not and who in the family committed a crime or multiple ones (son or father or both) but definitely Twitter and Facebook have committed a crime of cover-up

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.