NHÀ CẦM QUYỀN CSVN NGĂN CẢN TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN PHÁT QUÀ CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

LTS: Ngày Đức cố Đệ Ngũ Tăng thống GHPGVNTN HT Thích Quảng Độ còn tại tiền, Ngài thường dạy rằng: .”Còn Cộng sản thì tôn giáo cũng chẳng còn.”.

Hơn 45 năm qua GHPGVNTN cũng nát tan theo dòng sinh mệnh nổi trôi của dân tộc Việt, chứng thực qua thực trạng.

  • Ông Nguyên Chánh Lê Công Cầu tung hô vạn tuế HT Thích Chí Viên làm Đệ Lục Tăng Thống
  • HT Thích Nguyên Lý lợi dụng lúc trí nhớ HT Thích Quảng Độ suy kiệt, đã cung thỉnh HT Thích Tuệ Sỹ, một vị Tăng đã phản bội Giáo Hội và không là thành viên GHPGVNTN trong vai trò kết hợp chư Tăng bất kể Giáo Hội nào, nhằm bầu lên một Đệ Lục Tăng Thống nay mai.
  • Trong một điện thư của TT Thích Nguyên Tạng, thuộc GHPGVNTN Úc Châu gởi đến ĐLHT Thích Huyền Tôn, Thày cũng công kênh ví Ngài Huyền Tôn như vai trò Tăng Thống và HT Thích Bảo Lạc lví như Viện Trưởng GHPGVNTN.

Xét rằng Đệ Lục Tăng Thống bây giờ thặng dư quá nhiều, Phật tử nhìn về GHPGVNTN không khỏi ngậm ngùi, chán ngán.

Một sự việc buồn thương hơn nữa, trong khi các Giáo Hội có Đệ Lục Tăng Thống đỡ đầu được đến tận nơi ủy lạo nạn nhân bão lụt Miền Trung, còn Tăng Đoàn GHPGVNTN đi đến đâu cũng bị Nhà Cầm quyền CSVN ngăn cản.

Xin kính gởi đếnđọc giả video CSVN ngăn cản HT Thích Không Tánh, Phó Viện trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN kiêm Tổng vụ Trưởng Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.