Video LS Rudy Giuliani họp báo cùng với nhân chứng về gian lận bầu cử – ngày 7-11-2020

Videos

Cuộc họp báo vào lúc 11: 20 sáng hôm nay ngày 7-112020, LS Rudy Giuliani đã phát biểu cùng với 3 nhân chứng, và sẽ hợp cùng với hơn 50 người khác là những chứng nhân trước tòa án về sự gian lận phiếu bầu.

  • Kiểm soát viên phải đứng cách xa hơn 6f không thể kiểm soát phiếu bầu.
  • Kiểm soát viên tìm thấy những dòng chữ nhỏ ghi trên các thùng phiếu “đừng cho Đảng Cộng Hòa thấy thùng phiếu bầu này”
  • Rất nhiều những thây ma sống dậy đi bầu, điển hình trường hợp có một người trong đảng Cộng Hòa mất mấy năm qua bầu cho đảng Dân Chủ.
  • TT Donald Trump đã thắng các tiểu bang swing States trước 4 giờ sáng ngày 3-11-2020.
  • Hiện có 92% Truyền thông Dòng chính phổ biến về kết quả bầu cử thuận chiều theo ông Joe Biden, nhưng không phải là kết quả đúng theo Hiến pháp vì còn trong  sự tranh tụng.  

Newsmax: We’re Not Calling

Election for Biden

 

Newsmax: We're Not Calling Election for Biden

At this time, Newsmax is not calling Joe Biden the winner.

The election remains very close and Pres. Trump continues to contest results in several states.

All votes should be counted. The media should not make the determination of the winner under these circumstances.

https://www.newsmax.com/newsfront/election-2020-newsmax-trump/2020/11/07/id/995928/?ns_mail_uid=344f21b5-0951-4670-8aef-39077df5f73b&ns_mail_job=DM161568_11072020&s=acs&dkt_nbr=0105020187q5

 

One thought on “Video LS Rudy Giuliani họp báo cùng với nhân chứng về gian lận bầu cử – ngày 7-11-2020

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.