Video: Bài hát “Pallets full of Ballots” – Pallets Đầy Phiếu Bầu với tiếng hát và tiếng đàn của một thanh niên trẻ Hoa Kỳ bày tỏ về sự gian lận phiếu bầu

Videos

LTS: Trước hình ảnh minh chứng gian lận lá phiếu. người dân đã tràn ra khắp đường phố, biểu tình mang nhiều biểu ngữ yêu cầu ông Joe Biden phải chấm dứt ăn cắp phiếu bầu “Stop The Steal”.

Người ta cũng tin rằng, nếu bầu cử gian lận không thể hiện đúng với hiến pháp, vì thể diện của một đất nước Hoa Kỳ trên trường quốc tế, và không ai có thể tôn trọng một ông Tổng thống gian lận phiếu bầu, để được thắng cử, nên có thể không tránh được sự nổi loạn sẽ xẩy ra.

Tiêu biểu qua sự phản ứng của một thanh niên Hoa Kỳ, anh đã mang lời ca và tiếng đàn của mình đả phá sự gian lận lá phiếu và kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ hãy thức tỉnh.

When I went to sleep

Trump had the lead

How the hell we go from the election day to election week

The pollster got it wrong again

they must have been confused

I tell ya I bout sh… my self

Morning news they found pallets full ballots at 3AM

all the way from Georgia to Michigan

They took the cap off

of their sharpies and they fill them fucker in

all them pallets full of

Ballots all for Joe Biden

Well isn’t that sweet

He got just what he needs

they found just enough

Votes to give for sleepy Joe the lead

He said “com on man”

I hope you’ll be a good sport

Donald Trump said ….

I ‘ll see your ass in court

bring those pallets full of

Ballots you found at 3AM

all the way from Georgia to Michigan

They called Arizona early

and the only way you will win

is them pallets full of

Ballots all for Hoe Biden

Somebody better wake him up

Sleepy Joe is Sleepy in

To tell the truth I think

He for get he was running for the President.

President Donald Trump looks on to supporters after leaving the Trump National golf club in Sterling, Va., Saturday, Nov 7, 2020. (AP Photo/Steve Helber)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.