TT Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ ĐCSTQ

TIN TỨC - THỜI SỰ

Tổng thống Donald J. Trump vừa gửi một Thư Ngỏ đến Bà Chủ tịch Hạ viện và ông Chủ tịch Thượng viện vào thứ Sáu 13/11, giờ Mỹ) với nội dung ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-speaker-house-representatives-president-senate-111220-4/

Kính gửi Bà Chủ tịch Hạ viện và ông Chủ tịch Thượng viện

Kính thưa quý ông, bà Chủ tịch,

Căn cứ vào “Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế” (International Emergency Economic Powers Act); “Đạo luật Các trường hợp Khẩn cấp quốc gia” (National Emergencies Act) và “Bộ luật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” (United States Code), tôi xin thông báo rằng, tôi đã ban hành một lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa từ ĐCSTQ đã gia tăng khai thác nguồn vốn của Hoa Kỳ; cung cấp tài nguyên, tạo điều kiện phát triển và hiện đại hóa quân đội; tình báo và các bộ máy an ninh khác nhằm cho phép CHND Trung Hoa đe dọa trực tiếp Hoa Kỳ và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài, bao gồm bằng cách phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến và các hành động độc hại trên không gian mạng chống lại Hoa Kỳ và người dân.

Thông qua chiến lược quốc gia về sự kết hợp Quân sự-Dân sự, ĐCSTQ đã mở rộng quy mô tổ hợp công nghiệp-quân sự của đất nước bằng cách buộc các công ty tư nhân Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự của họ. Các công ty này mặc dù bề ngoài vẫn là tư nhân và dân sự, nhưng lại đang trực tiếp hỗ trợ các cơ quan quân sự, tình báo và an ninh của Trung Quốc và viện trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa của họ. Đồng thời, họ huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ giao dịch trên các sàn giao dịch công khai tại trong nước cũng như ngoài nước; cùng vận động các nhà cung cấp chỉ số và quỹ của Hoa Kỳ đưa các chứng khoán này vào các dịch vụ thị trường và tham gia vào các hành vi khác để đảm bảo quyền tiếp cận vốn của Hoa Kỳ. Theo tính cách đó cho thấy CHND Trung Hoa trong nỡ lực khai thác các nhà đầu tư Hoa Kỳ nhằm mục đích tài trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của họ.

Luật pháp và hiến pháp nghiêm cấm mua các chứng khoán nào giao dịch công khai có nguồn gốc đầu tư vào các công ty quân đội của ĐCSTQ. Những công ty đó là những công ty mà Bộ Quốc phòng đã liệt kê, theo mục 1237 của Luật Công 105-261, đã được sửa đổi, hoặc được Bộ trưởng Tài chính xác định là công ty quân sự ĐCSTQ hoặc các công ty con của họ với các tiêu chỉ tương tự. Lệnh Hành pháp cũng nghiêm cấm mọi giao dịch mang tính cách “luồn lách” hoặc có mục đích lách luật.

Tôi đã ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính, cùng với sự tham vấn của Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia và những người đứng đầu các cơ quan và bộ phận hành pháp khác, thực hiện các hành động như vậy, bao gồm cả việc ban hành các quy tắc và quy định thích hợp, cùng sử dụng tất cả các quyền hạn khác do Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp quốc tế cấp cho Tổng thống để thực hiện Lệnh hành pháp. Tất cả các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ được chỉ đạo thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong thẩm quyền của họ để thực hiện các quy định của Lệnh hành pháp.

Tôi xin gửi kèm theo một bản sao sắc lệnh hành pháp mà tôi đã ban hành.

Trân trọng,

Donald Trump

Dear Madam Speaker: (Dear Mr. President:)

Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), and section 301 of title 3, United States Code, I hereby report that I have issued an Executive Order declaring a national emergency to deal with the threat posed by the People’s Republic of China’s (PRC) increasing exploitation of United States capital to resource and to enable the development and modernization of its military, intelligence, and other security apparatuses which continues to allow the PRC to directly threaten the United States homeland and United States forces overseas, including by developing and deploying weapons of mass destruction, advanced conventional weapons, and malicious cyber-enabled actions against the United States and its people.

Through the national strategy of Military-Civil Fusion, the PRC increases the size of the country’s military-industrial complex by compelling civilian Chinese companies to support its military and intelligence activities. Those companies, though remaining ostensibly private and civilian, directly support the PRC’s military, intelligence, and security apparatuses and aid in their development and modernization. At the same time, they raise capital by selling securities to United States investors that trade on public exchanges both here and abroad, lobbying United States index providers and funds to include these securities in market offerings, and engaging in other acts to ensure access to United States capital. In that way, the PRC exploits United States investors to finance the development and modernization of its military.

The Executive Order prohibits certain purchases involving publicly traded securities, or any securities that are derivative of, or are designed to provide investment exposure to such securities, of any Communist Chinese military company. Those companies are ones the Department of Defense has listed, or will list, pursuant to section 1237 of Public Law 105-261, as amended, or are identified as Communist Chinese military companies or their subsidiaries by the Secretary of the Treasury using similar criteria. The Executive Order also prohibits transactions that evade or avoid, or have the purpose of evading or avoiding, its prohibitions.

I have delegated to the Secretary of the Treasury the authority to, in consultation with the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Director of National Intelligence, and the heads of other executive departments and agencies as appropriate, take such actions, including promulgating appropriate rules and regulations, and employing all other powers granted to the President by IEEPA, as may be necessary to implement the Executive Order. All agencies of the United States Government are directed to take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of the Executive Order.

I am enclosing a copy of the Executive Order I have issued.

Sincerely,

DONALD J. TRUMP

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.