Tăng Đoàn GHPGVNTN Tường Trình Cứu Trợ Bão Lụt

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TỔNG ỦY VIÊN TỪ THIỆN XÃ HỘI

________________________________________________

Phật lịch 2564                                      Số: 04/ TT/TTXH

 

Kính gửi: Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN

 Trích yếu: V/v Tường trình quỹ cứu trợ bão lụt miềm Trung năm 2020

 Kính bạch Hòa thượng Viện Trưởng

Trong thời gian bão lụt vừa qua, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quý Ân nhân, thân hữu Phật tử, Thượng tọa Thích Từ Giáo, Chánh Đại diện Tăng đoàn GHPGVNTN tỉnh Quảng Trị đã cứu trợ nạn nhân bão lụt trong tỉnh được 87.500.000$. Hòa thượng Thích Chí Thắng cùng quý Đại đức Thích Minh Nhiếp, Thích Minh Siêu, Thích Minh Đại thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế đã lạc quyên và cứu trợ được 1.450.000.000$

 Riêng số Tịnh tài của Chư Tôn đức, Thân hữu Phật tử ủng hộ về Quỹ cứu trợ Bão lụt miền Trung (sẽ Cứu trợ trong thời gian tới) gồm có:

 – Hòa thượng Thích Viên Huy cùng Phật tử Chùa Điều Ngự (CA)…15.000Usd

– Phật tử Mai Hương (Đức)……………………………………..            700Euros

– GĐPT Vạn Hạnh ở CA (Cô Minh Lợi)……………………….. .         1.500Usd

– BS Võ Đình Hữu, NS Đoàn Hữu Định, NS Nguyễn Trung Châu…     700Usd

– Phật tử Quảng Mỹ…………………………………………….   1.500.000$vn

– Phật tử Chùa Phước Bửu (BRVT)……………………………     5.000.000$vn

– Phật tử Chùa Liên Trì………………………………………..     7.550.000$vn

– Cô Nguyễn Thị Nên (ÚC)…………………………………….            1.000Aud

– Hội Từ thiện HT Thích Như Đạt (Hoa Kỳ)…………………..             500Usd

– Nhóm Thân hữu Nam ÚC (GS Nguyễn Thủy Nam)………..    60.588.000$vn

– Phật tử PD. Nghiêm Minh…………………………………..       1.000.000$vn

– Cô Nhật Vinh (Phật tử Chùa GH)………………………….       2.000.000$vn

– Cô Trẩn Bang Son (Hà Lan)………………………………..                200Euros

 Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội xin Kính cảm niệm ân đức của tất cả Chư Tôn Đức cùng Quý Thân Hữu, Ân Nhân phật Tử.

Thành kính Thượng trình lên Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ, Hòa thượng Viện trưởng cùng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN để Kính thẩm tường.

 Chùa Giác Hoa, ngày 21 tháng 11 năm 2020

Kính Bái Trình,

TUV. Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN

Tỳ Kheo Thích Không Tánh

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.