Texas kiện Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lên Tòa án Tối cao vì vi phạm Hiến pháp

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Song Phụng – Tin vui, tối hôm qua, Thứ hai 7/12/20, tiểu bang Texas đã chính thức gửi đơn kiện các tiểu bang vi phạm Hiến pháp lên TCPV Liên bang. Theo quy định của Hiến pháp, khi một tiểu bang đứng đơn kiện một hoặc nhiều tiểu bang khác. Họ không cần phải đi qua mấy anh quan toà tại tiểu bang hoặc khu vực. Đi trực tiếp lên TCPV Liên bang.

Điều khoản “Bảo vệ Bình đẳng” của Hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép một tiểu bang nào tự ý phá bỏ luật liên bang. Có nghĩa là Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin không được phá lệ khi 46 tiểu bang còn lại tôn trọng! Mất bốn tiểu bang này, Sleepy Joe không cách nào vào được sân cỏ Toà Bạch Cung!

Quy trình này sẽ rút ngắn thời gian và TCPV Liên bang sẽ phải nhanh chóng xét xử!

Kết quả hy vọng sẽ có trong vài ngày nữa!

Texas kiện Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lên Tòa án Tối cao vì vi phạm Hiến pháp

Ngay trước nửa đêm hôm thứ Hai (7/12), tiểu bang Texas đã đệ đơn kiện trực tiếp lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để thách thức các thủ tục bầu cử ở các tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin với lý do vi phạm Hiến pháp, theo Breitbart.

image.png

Quốc kỳ của Hoa Kỳ và cờ của tiểu bang Texas 

Texas lập luận rằng các tiểu bang này đã vi phạm Điều khoản cử tri của Hiến pháp, vì họ đã thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu thông qua tòa án hoặc thông qua các hành động hành pháp, nhưng không thông qua các cơ quan lập pháp của tiểu bang. Ngoài ra, Texas lập luận rằng có sự khác biệt trong các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu ở các quận khác nhau trong tiểu bang, vi phạm Điều khoản Bảo vệ Bình đẳng của Hiến pháp. Cuối cùng, Texas lập luận rằng có “sự bất thường trong cuộc bỏ phiếu” ở những bang này do kết quả của những điều trên.

Texas đang yêu cầu Tòa án Tối cao ra lệnh cho các tiểu bang Bị đơn cho phép các cơ quan lập pháp của họ chỉ định các đại cử tri. Đơn kiện viết:

Một số quan chức ở các tiểu bang Bị đơn đã trình bày đại dịch là lý do biện minh cho việc phớt lờ luật của tiểu bang liên quan đến việc bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu qua thư. Các tiểu bang Bị đơn đã gửi ra cho công dân của họ hàng chục triệu đơn đăng ký bỏ phiếu và phiếu bầu vi phạm [các biện pháp] kiểm soát theo luật định như cách chúng được tiếp nhận, đánh giá và đếm một cách hợp pháp. Dù có cố ý hay không, những hành vi vi hiến này đều có cùng tác động – chúng khiến cuộc bầu cử năm 2020 kém an toàn hơn ở các tiểu bang Bị đơn. Những thay đổi đó không phù hợp với các luật liên quan của tiểu bang, và được thực hiện bởi các tổ chức không phải là cơ quan lập pháp, mà không có bất kỳ sự đồng ý nào của các cơ quan lập pháp của tiểu bang. Hành vi của các quan chức này, do đó, đã trực tiếp vi phạm Hiến pháp. …

Trường hợp này đưa ra một câu hỏi về luật: Các tiểu bang Bị đơn có vi phạm Điều khoản Đại cử tri bằng cách thực hiện các hành động phi lập pháp, để thay đổi các quy tắc bầu cử sẽ chi phối việc bổ nhiệm các đại cử tri tổng thống không? Những thay đổi không mang tính lập pháp này đối với luật bầu cử của các tiểu bang Bị đơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ phiếu và kiểm phiếu vi phạm luật của tiểu bang, do đó, vi phạm Khoản cử tri của Điều II, Phần 1, Khoản 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Bằng những hành vi trái pháp luật này, các tiểu bang bị đơn không chỉ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của lá phiếu của công dân của họ, mà hành động của họ còn làm giảm giá trị phiếu bầu của công dân ở tiểu bang Nguyên đơn và các tiểu bang khác vẫn trung thành với Hiến pháp.”

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các tranh chấp giữa hai (hoặc nhiều) tiểu bang có thể được đưa trực tiếp lên Tòa án Tối cao.

Theo Breitbart

HOA TỰ DO
Chính nghĩa thắng gian tà    
    

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.