THƠ: Ngô Minh Hằng & Thục Vũ

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 

TÔI VẪN TIN

 
Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử

Dù phe Dân Chủ đã bầu gian

Bởi trăm ngàn phiếu tay người tráo

Đã bị phanh phui qúa rõ ràng

 *

Tôi vẫn tin Ông Trump tái cử

Bởi Hoa Kỳ dân mến thương ông

Bốn đời tiền nhiệm, nhìn thành tích

Dân biết lòng ai với núi sông !

 *

Tôi vẫn tin Ông Trump đắc cử

Vì lòng dân vốn thuận lòng Trời

Nơi nào Ông đến là dân đến

Rộn rã chờ Ông cả vạn người !

 *

Tôi vẫn tin Ông Trump tái cử

Vì tâm yêu nước, trí anh hùng

Đầm lầy quyết tát trừ gian tặc

Dũng cảm đương đầu với hiểm hung !

 *

Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử

Nhân tài xuất chúng có nhiều đâu !

Ông, người duy nhất dân tin tưởng

Sẽ cứu quê hương thoát họa Tầu

 *

Bất mãn với một bày phản quốc

Nên dân, trăm họ quyết bên ông

Và ông, lịch sử huyền trao lệnh

Tát cạn đầm lầy dựng núi sông …

 *

Tôi vẫn tin những trò tráo phiếu

Xem thường hiến pháp, bịp toàn dân

Là điều ô nhục Hoa Kỳ đấy

Nếu để gian đồ được thoát thân …

 *

Tôi vẫn tin Tối Cao Pháp Viện

Những quan toà chính trực, công tâm

Tuân theo công lý mà phân định

Luật pháp tôn vinh, chẳng xử lầm !

 *

Để có Hoa Kỳ và quốc sử

Hào hùng rực rỡ đến ngàn sau

Không hoen tỳ vết vì gian đảng

Và mãi vinh quang nhất địa cầu !

 Ngô Minh Hằng

 

 

 

 

 

 

 

Thơ Đắng: Mai Cuống Cuồng lên chạy đâu ta?

 

Trong đám cuồng “nô” có Thảo Chương

Thêm vần thơ mới chửi tuồng luông

Miệng “đời” lẩm bẩm ê a tụng

Một đám cuồng Trump khéo diễu tuồng!.

 

“Bá đậu” Thảo Chương nào có hay!

Anti- fa tràn ngập kết từng bầy

Xuống đường đập phá danh nhân sử

Cương lĩnh phơi bày Cộng sản đây!

 

Chưởng Lý Barr liền thông báo ngay

Con Lừa bảo vệ bọn giặc này

Bắt chúng nó rồi mai lại thả

Két bè nối giặc với manh nha!

 

Dân tình người Việt kinh nghiệm quá

Không “CUỒNG không “CHỐNG” nát tan nhà

Khuyên ông Quốc Việt mở mắt ra

Nay giặc đến nhà không “CUỒNG” chống

 

Mai ‘CUỐNG CUỒNG” lên chay đâu ta?

Thục Vũ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.