Cần Nghe Kỹ Thông Điệp Từ Giã Nhiệm Kỳ Tổng Thống Thứ 45 Của TT Donald Trump. 

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Ý Dân

Xin quý vị hoan hỉ nghe kỹ những lời cuối trong thông điệp này của TT Donald Trump để biết chuyện gì sẽ xảy ra vào trưa ngày 20/1 tại Capitol Hill:

“….now I am prepared to hand power to the new administration (Not mentioned Biden’s name) at noon on Wednesday, tomorrow, I want you to know that the movement we started is only just the beginning. It ‘s never anything like it. The belief that the country must serve its citizen will not wind down but grows stronger by the day. As long as the Americans hold in their hearts deep and devoted love of the country then there is nothing this country can achieve, our communities can flourish, our people will prosper, our tradition will cherish, our fate will be strong, and our future will be brighter than ever before. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart and optimistic spirit, and a supreme confident that for our country and for our chieldren is the best yet to come. Thank you and farawell. God bless you and bless America”.

Xin lược dịch:

“…. bây giờ tôi đã chuẩn bị để giao quyền lực cho chính quyền mới (không đề cập đến tên của Biden) vào trưa thứ Tư, tôi muốn bạn biết rằng chiến dịch mà chúng tôi Khởi động mới chỉ là bắt đầu. Nó chưa bao giờ giống như vậy. Niềm tin rằng đất nước phải phục vụ người dân sẽ không biến mất mà còn lớn mạnh hơn theo ngày tháng. Chỉ cần người Mỹ giữ trong trái tim họ tình yêu đất nước sâu sắc và tận tụy thì không có gì đất nước này không thể đạt được, cộng đồng của chúng ta có thể phát triển, dân tộc ta sẽ thịnh vượng, truyền thống ta trân quý, số phận ta vững bền, tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết. Tôi đi từ nơi hùng vĩ này với một trái tim trung thành, vui tươi, một tinh thần lạc quan, và với một niềm tin tuyệt đối rằng điều tốt nhất sẽ đến cho đất nước và cho con cháu của chúng ta. Cảm ơn và tạm biệt quý vị. Chúa phù hộ các bạn và phù hộ cho nước Mỹ “

https://trendingpolitics.com/breaking-president-trump-releases-touching-farewell-message-to-the-american-people/ utm_source=pushcrew&utm_medium=pushcrew&utm_campaign=pushcrew&_p_c=1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.