Thành kính Phân ưu cùng gia đình Đạo hữu Nguyễn Kiệu, Pháp danh: Tâm Khiết

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

Nhận tin buồn :

Đạo hữu Nguyễn Kiệu

Pháp danh: Tâm Khiết

Đã vĩnh viễn từ biệt cõi Ta Bà huyển mộng ngày 14 tháng 01 năm 2021 tức là ngày 2-12 năm Canh Tý, tại thành phố Seattle, Washington

Hưởng thọ 76 tuổi

Toàn thể hội viên Hội Phật tử Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt, xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Kiệu và tang quyến.

Nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho Hương linh đạo hữu Nguyễn Kiệu, Pháp danh Tâm Khiết sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

 

Thành kính phân ưu

  • Phúc Thịnh Đào Duy Hưng – Tổng Thư Ký Hội Phật Tử Cố HT Thích Như Đạt

  • Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh – Thủ Quỹ
  • Diệu Chánh Hoàng Thị Lìu
  • và toàn thể Hội viên

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.