CUNG CHÚC TÂN XUÂN – 2021 TÂN SỬU

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIẾNG LÒNG TÔI

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 lại về

Toàn thể Ban biên tập Tiếng Lòng Ta chúng con:

Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, Ni

Pháp thể khinh an

Phước huệ trang nghiêm

Phật sự chóng viên thành

Kính chúc quý độc giả:

Thân tâm an lạc

Vạn sự cát tường

Sở cầu như ý nguyện

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.