Đảng Dân Chủ trích tiền từ ngân sách 1900 tỷ trợ giúp Covid-19 để mua phiếu từ cử tri bằng vouchers

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

From: Y Dan <ydanvn@gmail.com>

Sent: Sunday, February 21, 2021, 12:54:46 PM PST

Subject: Để chuẩn bị cho kỳ bầu Quốc Hội Hoa Kỳ 2022, Đảng Dân Chủ trích tiền từ ngân sách 1900 tỷ trợ giúp Covid-19 để mua phiếu từ cử tri bằng vouchers

Thế mới hiểu lý do tại sao Biden ký sắc lệnh cho hàng triệu người dân Nam Mỹ ồ ạt băng qua biến giới US-Mexico để trở thành thường trú dân ở Mỹ. Với danh sách mua được bằng vouchers, nay mai sẽ có dự luật bầu bằng thư qua bưu điện và không cần kiểm chứng thẻ công dân (Citizenship card), đảng Dân chủ chỉ cần điền tên họ cử tri và copy chữ ký vào phiếu bầu rồi gởi đi. Với mưu đồ bất chính và vi phạm Hiến Pháp như vậy, đảng Dân Chủ sẽ nắm chính quyền vĩnh viễn, như các chế độ độc tài và CS.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.