Joe Biden bước lên Air Force One té liên tục, ít nhât là 3 lần

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

WATCH: Biden Climbs the Stairs to Air Force One and Falls Repeatedly

https://www.theepochtimes.com/one-mans-escape-from-communist-vietnam_3736488.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email2&email=htowpg@gmail.com&utm_campaign=mb-2021-03-19

President Joe Biden just took a nasty fall while climbing the stairs to Air Force Once. The 78-year-old Biden had to cling to the guardrail to keep from falling every time. He fell a total of three times. “Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force one,” tweeted Caleb Hull. – Tổng thống Joe Biden vừa bị té ngã trông thật gượng gập khó coi khi bước lên các bậc tam cấp phi cơ Air Force one. Ông Biden 78 tuổi đã phải ra sức gắng gượng bám vào thành lan can để tránh không bị ngã liên tục. Ông đã bị ngã tất cả ba lần.

Trước đây vị Tổng thống tiền nhiệm thứ 45 của ông Biden là Tổng thống Donald Trump, mỗi bước chấn ông đi đều có bao cặp mắt theo dõi của Truyền thông dòng chính, chúng tôi nhớ một lần ông Trump vô tình trợt chân nhưng bước chân ông vẫn mạnh mẽ tiến bước không hề té ngã và giọng nói vẫn hùng hồn khi phát biểu, thế mà liền ngay đó bao tin tức rầm rộ đưa lên bằng những hàng tít lớn trên trang nhất, bà Nancy Pelosi tạo ra một bão sóng chính trị khi xử dụng Tu chính án 25, đòi hỏi ông Trump phải từ chức. Nay ông Joe Biden té ngã 3 lần, nhìn quanh không thấy bà Nancy Pelosi lên tiếng và cho đến bây giờ cũng chưa thấy giới thông tin cánh tả nào phổ biến, ngay cả mặt trận Truyền thông Tỵ nạn vẫn hoàn toàn yên tĩnh như tờ! 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.