GÓP Ý VỚI CHỊ HOÀNG LAN CHI VỀ ĐỨC DALAI LAMA CHỈ TRÍCH TT TRUMP THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO

PHẬT PHÁP, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Nhận được bài viết của chị Hoàng Lan Chi, nay xin được kính góp ý về những lời nhận định của chị qua câu số 1) Tại sao Dalai Lama lại chỉ trích Tổng Thống 45 Trump 


Incumbent
Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama

since 22 February 1940

Thưa chị Hoàng Lan Chi,

1.. Đức Dalai Lama tuy là Bồ Tát hóa thân, nhưng hiện tiền Ngài đang sống trong cuộc trần đời của thế gian, dù có tu nhưng vẫn còn vướng mắc vào những ảo tưởng của cảnh giới thế gian, cho nên đôi khi còn có những nhận thức sai lệch, nhất là về sự nhận định chính trị của một quốc gia đang có những tranh chấp nội bộ giữa hai đảng phái, xét ra đáng lẽ Ngài không nên góp ý. Điều này cho thấy Đức Dalai Lama vẫn chưa thể toàn chân, toàn giác như Đức Như Lai.

2. Người con Phật tu tập phải thể hiện tinh thần BI, TRÍ, DŨNG của Phật giáo, là luôn lấy từ bi làm đầu, nhưng cần phải phát huy trí huệ để có thể nhận thức việc làm của mình có đúng nghĩa từ bi hay đang bị lợi dụng mà không hay? Trí Tuệ thắp sáng niềm tin và là ánh đuốc soi đường cho mình trên bước đường tu tập, Trí Tuệ cho ta nhận thức giữa Thánh Tăng và Ma Tăng; lẫn lộn cái thực, cái giả trong xã hội đảo điên này. Có câu: “Cái áo không làm nên thầy tu”. Nếu đã nhận thức ông Thầy nào đó chỉ là giả danh, mượn áo nhà Phật thì phải có cái dũng dứt khoát ra đi, để không tiếp tục gây tổn hại cho căn nhà đạo pháp, không bị đọa vào 3 đường ác. Cái dũng của người con Phật phải chân cứng đá mềm mới có thể vượt thắng tất cả để đạt đến giác ngộ, giải thoát.

3. Đạo Phật là đạo Như Thật. Đức Thế Tôn đã dạy “Theo ta mà không hiểu ta thì chẳng khác nào phỉ báng ta vậy”. Tụng kinh hàng ngày, lạy Phật hàng giờ mà tâm vẫn một bồ dao găm, vẫn tiếp tục gây đau khổ cho chúng sinh, nói lời ngọa ngữ dối gian hại người, góp phần tạo cho đất nước điêu linh khốn khổ, đói nghèo, hành động bẩn nhơ đó đã phỉ báng Đức Thế Tôn vậy.

4. Chùa là nơi thanh tịnh, là trung tâm tu học. Ngoài 2 lý lẽ chính yếu đó thì ngôi chùa không là gì cả! Vì thế, Phật tử cần đến chùa, trước nhất để buông bỏ mọi ưu phiền, cùng nghe Thầy giảng về Kinh, Luật, Luận, hiểu thêm giáo lý nhà Phật, mà thể hiện đúng với chánh pháp của Đâng Như Lai đã dạy. Nếu chúng ta không đên chùa thì làm sao hiểu đạo? Trong kho tàng văn chương Việt Nam có câu: “Không Thầy đố mày làm nên”, thật vậy, không học đạo thì làm sao biết đạo (con đường) mà hành đạo đây chứ!? Ngoài lợi ích tu tập cho mình bổn phận người Phật tử còn có trọng trách khác nữa là hộ đạo, một khi không biết đạo để hành đạo, không hộ đạo thì Phật giáo sớm muộn sẽ mai một mất thôi! 

5. Đạo Phật khác với các tôn giáo khác. Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Người Phật tử tu tập đúng với chánh pháp nhà Phật thì rồi đây chúng ta cũng sẽ được thành Phật như Ngài. Vì sự lợi ích đó nên có nhiều người hằng ngày hăng hái đến chùa làm việc công quả đến nỗi quên cả cha già, người mẹ yêu đang đau ốm cần sự lo lắng, chăm sóc. Đức Thế tôn thấy thế mới dạy rằng: “Trong nhà của ngươi còn có một vị Phật sống, mà ngươi không quan tâm, thì ngươi đến lạy lễ ta có ích lợi gi?”. Từ đó dân gian truyền tụng có câu:

“Tu đâu sao bằng tu nhà

Thờ cha, kính mẹ mới là thật tu”

Qua câu truyền tụng trên, nhiều người không hiểu và từ đó không còn đến chùa nữa! Lâu dần tự cho mình là Đạo Ông Bà, nhưng đến khi xả báo thân ra đi thì gia đình con cháu và người thân lại mời Thầy đến tụng kinh cầu siêu độ thất tuần 49 ngày. Qua sự kiện này chúng ta cần phải hỏi rằng 49 ngày đó ở đâu ra? Đó chính là lấy từ trong giáo lý nhà Phật mà có. Đạo Phật tin rằng chết không phải là hết, người chết phải đi qua 7 cửa ngục, mỗi tuần một cửa ngục, tổng cộng 49 ngày. Trong thời gian này con cháu hướng tâm về Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng, làm việc thiện hồi hướng cho người chết, cầu xin chư thiên hộ pháp thùy từ gia hộ cho căn lành người chết được tăng trưởng.

Đây cũng là dịp góp ý với chị Hoàng Lan Chi về ý nghĩa chùa là gi? Tại sao chúng ta phải đến chùa? Và Đạo Ông Bà cũng nằm trong cốt tủy của nhà Phật trong tình thần báo hiếu đối với cha mẹ vậy.

Kính chị Hoàng Lan Chi 

Chúc chị và gia quyến thân tâm thường an lạc 

Thục Vũ 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.