THẾ GIỚI ĐẢO ĐIÊN TRƯỚC THỰC TRẠNG CHÍNH TRỊ ĐIÊN ĐẢO TẠI HOA KỲ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Dave Ramsey RADIO HOST 

Bản dich Việt ngữ: Nguyễn quốc Tùng 

Sáng nay thức dậy, tôi đã nhận ra rằng tất cả đang thay đổi. Không cần biết tôi đã bỏ phiếu ra sao, tôi đã nói gì, cuộc sống sẽ không bao giờ giống như xưa nữa”

Tôi đã khó hiểu (confused) bởi sự không thân thiện của bà con bạn bè. Tôi nhìn những người mà tôi từng quen biết cả cuộc đời tôi với đầy chán ghét vì họ đồng ý với những quan niệm mà khộng bao giờ họ sẽ diễn đạt như vậy. Tôi nghĩ có thể tôi lạc vào thế giới ảo (Twilight Zone)

Anh không thể biện minh cho sự điên rồ này được. Chúng ta trở thành một quốc gia đã đánh mất lý trí tập thể (collective mind).

= Chúng ta nhìn thấy các quốc gia theo Xã Hội Chủ Nghĩa đều suy xụp, nhưng nó lại là một dự án vĩ đại của chúng ta.

= Nó không phải là Mỹ (un-American) khi thống kê dân số (census) đếm những người Mỹ sống trên nước Mỹ.

= Những người nói rằng không có gì gọi là giới tính lại đòi hỏi một nữ Tổng Thống.

= Các trường Đại Học kêu gọi công bằng lại kỳ thị người Mỹ gốc Á, thiên vị người Mỹ gốc Phi.

= Có những người phải chịu trách nhiệm về những việc xẩy ra trước khi họ sinh ra, và có những người không chịu trách nhiệm về những gì họ đang làm.

= Những kẻ phạm pháp bị bắt và được thả ra để họ tiếp tục gây hại cho người khác, nhưng ngăn ngừa họ là xấu vì như vậy xâm phạm quyền của họ.

= Những người chưa hề làm chủ nô lệ phải trả tiền bồi thường nô lệ cho những người chưa bao giờ là nô lệ.

= Sau khi xác định giới tính, nếu một người nam giới giả định là nữ giới, bạn phải giả định với người đó.

= Không sao khi Biden “blackmail” T.T Ukraine, nhưng đây có thể là tội phạm điều tra để truất phế T.T Trump.

= Những người chưa bao giờ tới đai học phải trả tiền cho những món nợ của những sinh viên đại học đã vay những khỏan nợ lớn cho bằng cấp của họ.

= Những di dân bị bệnh lao, tê bại được hân hoan đón chào, nhưng tốt hơn bạn có thể chứng minh chó của bạn có chích ngừa.

= Những bác sĩ Ái Nhĩ Lan và kỹ sư Đức muốn di cư sang Mỹ phải qua những cuộc điều tra gắt gao, nhưng những người vô học và du đãng nhẩy qua hàng rào phía nam được hân hoan chấp nhận.

= 5 tỷ MK cho hàng rào biên giới là quá mắc, nhưng 1.5 ngàn tỷ MK cho chăm lo sức khỏe miễn phí thì không. 

= Nếu bạn gian lận để được vào đại học bạn sẽ bị vào tù, nhưng nếu bạn gian lận để vào Mỹ bạn sẽ được đi học đại học miễn phí.

 = Và nếu nêu ra những giả định này chúng ta sẽ bị cho là “Kỳ thị-racist”. 

= Không có gì là hữu lý nữa, không có gì là giá trị, không có luân thường, không có văn minh và dân chúng đang chết vì cúm Tầu, nhưng nó là kỳ thị nếu ta gọi nó là cúm Tầu vì nó phát xuất từ Tầu.

= Chúng ta rõ ràng đang sống trong một thế giới đảo lộn trong đó :

 = đúng là sai, và sai là đúng,

= luân thường (moral) là vô luân (immoral) và vô luân là luân thường,

= điều thiện (good) là tà ác (evil) và tà ác là thiện,

= trong đó giết những kẻ sát nhân là sai, nhưng giết những trẻ em vô tội là đúng.

Nước Mỹ hãy tỉnh dậy –Wake Up America- Con tầu Mỹ quốc vĩ đại Titanic không thể đắm được va phải tảng băng, đang ngập trong nước và chìm nhanh chóng.

Captures it perfectly!

Dave Ramsey (American radio host)

This morning, I realized that everything is about to change. No matter how I vote, no matter what I say, lives are never going to be the same. 

I have been confused by the hostility of family and friends. I look at people I have known all my life so hate-filled that they agree with opinions they would never express as their own. I think that I may well have entered the Twilight Zone. 

You can’t justify this insanity. We have become a nation that has lost its collective mind. 

= We see other countries going Socialist and collapsing, but it seems like a great plan to us. 

= Somehow it's un-American for the census to count how many Americans are in America. 

= People who say there is no such thing as gender are demanding a female President. 

= Universities that advocate equality, discriminate against Asian-Americans in favor of African-Americans. 

= Some people are held responsible for things that happened before they were born, and other people are not held responsible for what they are doing right now. 

= Criminals are caught-and-released to hurt more people, but stopping them is bad because it's a violation of THEIR rights. 

= People who have never owned slaves should pay slavery reparations to people who have never been slaves.

= After legislating gender, if a dude pretends to be a woman, you are required to pretend with him.

= It was cool for Joe Biden to "blackmail" the President of Ukraine, but it's an impeachable offense if Donald Trump inquiries about it. 

= People who have never been to college should pay the debts of college students who took out huge loans for their degrees. 

= Immigrants with tuberculosis and polio are welcome, but you'd better be able to prove your dog is vaccinated. 

= Irish doctors and German engineers who want to immigrate to the US must go through a rigorous vetting process, but any illiterate gang-bangers who jump the southern fence are welcomed. 

= $5 billion for border security is too expensive, but $1.5 trillion for "free" health care is not. 

= If you cheat to get into college you go to prison but if you cheat to get into the country you go to college for free. 

= And, pointing out all this hypocrisy somehow makes us racists

Nothing makes sense anymore, no values, no morals, no civility and No civility. People are dying of a Chinese virus, but it is racist to refer to it as Chinese even though it began in China. 

We are clearly living in an upside-down world where

 right is wrong and wrong is right,

 where moral is immoral -and immoral is moral,

: where good is evil – and evil is good,

: where killing murderers is wrong, but killing innocent babies is right. 

Wake up America. The great unsinkable ship Titanic America has hit an iceberg, is taking on water and sinking fast!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.