Bill Gates, WHO và Nỗi ám ảnh kinh hoàng của những liều vaccine (Kỳ 2)

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TOP STORIES

Điều gì khiến Bill Gates có thể khẳng định virus Vũ Hán sẽ hoành hành suốt 18 tháng và yêu cầu lệnh phong tỏa khẩn cấp? Phải chăng ông đang cố ý tạo ra sự khủng hoảng, và buộc thế giới phải sử dụng vaccine mà ông đã đổ hàng tỷ đôla để đầu tư, từ đó kiếm về lợi nhuận kếch xù? (Ảnh: Getty)Điều gì khiến Bill Gates có thể khẳng định virus Vũ Hán sẽ hoành hành suốt 18 tháng và yêu cầu lệnh phong tỏa khẩn cấp? Phải chăng ông cố ý tạo ra sự khủng hoảng, và buộc thế giới phải sử dụng vaccine mà ông đã đổ hàng tỷ đôla để đầu tư, từ đó kiếm về lợi nhuận kếch xù? (Ảnh: Getty)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.