Biden Bị Từ Chối Không Cho Vào Ngũ Giác Đài – Biden Denied Entry to Pentagon

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TOP STORIES, ĐIỂM BÁO & BÌNH LUẬN

LTS: Ban biên tập nhận được bản tin “Biden Bị Từ Chối Không Cho Vào Ngũ Giác Đài” do Trúc Lâm gởi vào hộp thư Tienglongta@gmail.com. Bản tin này cũng đã được chuyển sang Việt ngữ. Theo link chỉ dẫn https://realrawnews.com/2021/04/biden-denied-entry-to-pentagon/ chúng tôi tìm thấy nguồn xuất xứ từ trang báo điện tử Anh ngữ phổ biến. Về vấn đề bí mật quân sự, nhất là dưới triều đại Joe Biden hiện nay khó có thể phân định được thực, hư và sự khả tín của nó. Tuy nhiên, theo chiều hướng thông tin và quảng bá đại chúng, Ban biên tập Tiếng Lòng Ta cho tải đăng  bản tin này và xin nhường lại sự nhận định cho độc giả.- TIẾNG LÒNG  TA.

From: Truc Lam <thienbut01@yahoo.com>

To: Truc Lam <thienbut01@yahoo.com>

Sent: Sunday, May 9, 2021, 01:43:07 AM PDT

Subject: Fw: Fwd: Biden Bị Từ Chối Không Cho Vào Ngũ Giác Đài

Biden Bị Từ Chối Không Cho Vào Ngũ Giác Đài

By Michael Baxter

Real Raw News • April 17, 2021

Người đàn ông tự xưng là tổng thống Hoa Kỳ, Joseph R. Biden, đã bị từ chối không cho vào Ngũ Giác Đài hôm thứ Sáu, April 16, 2021, như Real Raw News đã được biết.

The man who calls himself President of the United States, Joseph R. Biden, was denied entry to the Pentagon on Friday, Real Raw News has learned.

Một nguồn tin ẩn danh trong chính phủ cho biết: Ngay sau khi gặp các nhà lập pháp đảng Dân Chủ để thảo luận về luật kiểm soát súng hạn chế hơn, Biden đã đến Arlington, VA để vận động chủ trương của kế hoạch rút toàn thể Quân Đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Ông cũng tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo quân sự rằng quyết định của Iran trong việc làm giàu plutonium cấp độ vũ khí lên 60% không đe dọa quyền lợi của Hoa Kỳ.

Shortly after meeting Democratic lawmakers to discuss more restrictive gun-control legislation, Biden went to Arlington, VA to advocate the merits of his planned withdrawal of all U.S. Armed Forces from Afghanistan. He had also sought to convince military leaders that Iran’s decision to enrich weapons-grade plutonium to 60% did not threaten U.S. interests, said an administration source speaking under condition of anonymity.

Nhưng Biden không bao giờ vào được bên trong.

But Biden never made it inside.

Nguồn tin của chúng tôi cho biết Cảnh Sát Ngũ Giác Đài Hoa Kỳ, một bộ phận thuộc Cơ Quan Công Lực Bảo Vệ Ngũ Giác Đài, đã ngăn chặn Biden và Toán  Mật Vụ của ông không cho họ vào Ngũ Giác Đài, cho họ biết rằng họ đã có lệnh ngăn cản các nhân viên chính phủ Biden – bao gồm cả Biden – không được vào bên trong tòa nhà của Bộ Quốc Phòng. Các mệnh lệnh đó được cho là bao gồm cả việc xử dụng vũ lực chết người.

Our source said U.S. Pentagon Police, part of the Pentagon Force Protection Agency, stopped Biden and his Secret Service detail in their tracks, informing them that they had standing orders to prevent Biden administration members –including Biden– from entering the building. Those orders reportedly included the use of deadly force.

Nguồn tin của chúng tôi cho biết: “Tình cờ nghe được lời nói của ông: Biden yêu cầu được biết ai đã ra lệnh, và được biết chỉ thị đến trực tiếp từ tướng David H. Berger, tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và là thành viên cấp cao của Bộ Tham Mưu Liên Quân. Khi Biden yêu cầu được nói chuyện với Chủ Tịch Bộ Tham Mưu Liên Quân, tướng Mark Milley, ông ta được cho biết Milley – một người ủng hộ Biden – không còn đảm nhiệm chức vụ này.”

Biden demanded to know who gave the order, stumbling through his words, and was told the directive came directly from Gen. David H. Berger, Commandant of the United States Marine Corps and a ranking member of the Joint Chiefs of Staff. When Biden demanded to speak with Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley, he was told Milley —a Biden supporter— was no longer in charge,” our source said.

Biden trở nên bực bội, nói rằng với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, ông có quyền hành không hạn chế đi vào tất cả các cơ quan liên bang, bao gồm cả Ngũ Giác Đài. Sau đó, ông chỉ thị cho toán Secet Service ba người của ông phải lo “giải quyết vấn đề.”

Biden, our source added, became belligerent, saying as the President of the United States he had unrestricted access to all federal properties, including the Pentagon. He then instructed his three-man SS detail to “resolve the issue.”

Nguồn tin của chúng tôi cho biết cảnh sát Ngũ Giác Đài đã rút súng ra, sẵn sàng đối phó.

Pentagon police drew sidearms, our source said.

Lực Lượng Bảo Vệ Ngũ Giác Đài nói với các nhân viên Secret Service rằng họ không nên phạm sai lầm. Rằng có hơn một trăm người bên trong sẵn sàng xông ra yểm trợ nếu có rắc rối xảy ra. Ba nhân viên Mật Vụ không muốn bất kỳ liên can nào đến việc này và nói với Biden rằng ông ta phải tự lo theo cách riêng, nếu ông muốn vào đó.”

The Pentagon Protection Force told the SS agents they’d be making a mistake. That there were over a hundred inside ready to back them up if trouble started. The SS didn’t want any part of that and told Biden he’d have to force his way in himself, if he was so inclined,” our source said.

Hơn nữa, Biden còn cố ý lẩm bẩm một câu khó tin: “Tôi cá chắc rằng tên khốn đó đang ở bên trong.”

Moreover, Biden purportedly muttered an unbelievable phrase: “I bet that bastard is inside.”

Chúng ta chỉ có thể đoán ông ta đang đề cập đến ai, nhưng RRN đoán rằng người đó không ai khác hơn là Donald J. Trump. Mặc dù điều đó có vẻ khó xảy ra, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Liên Quân tướng Mark Milley đã phản đối tổng thống của Trump và là một trong số ít các nhà lãnh đạo quân sự cao cấp ủng hộ điều được cho là chiến thắng năm 2020 của Biden. Có thể tướng Milley đã bị lật đổ, và tướng Thủy Quân Lục Chiến David Berger đã nắm quyền chủ tịch Tham Mưu Liên Quân.

We can only guess as to whom he was referring, but RRN guesses he meant none other Donald J. Trump. While it seems unlikely, we must remember that Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley opposed Trump’s presidency and was one of few high-ranking military leaders who supported Biden’s alleged 2020 victory. It is possible that Gen. Milley has been overthrown, and Marine Corps Gen. David Berger has assumed command of the Joint Chiefs of Staff.

RRN sẽ cung câp những tin tức cập nhật khi có được.

RRN will provide updates as they become available.

 

One thought on “Biden Bị Từ Chối Không Cho Vào Ngũ Giác Đài – Biden Denied Entry to Pentagon

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.