Chính Quyền Biden Đang Chế Giễu Trí Tuệ Tiền Nhân -Biden Administration Is Mocking Ancient Wisdom

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIN TỨC - THỜI SỰ

Biden Administration Is Mocking Ancient Wisdom

Hoàng Mộng Trúc

Lược dịch

Bản chất con người không đổi theo thời gian và không gian. Đó chính là lý do đã tiên liệu từ trước qua chính sách về chính trị, kinh tế và xã hội mà tất cả các quốc gia đều thực hiểu.

Thống trị đất nước bằng cách tung tiền tạo ra sự lạm phát. Đồng Mỹ kim được in ra mà các dịch vụ, kỹ nghê sản suất lại yếu kém không phát triển. Minh chứng cho thấy Hoa Kỳ đã loại bỏ một chủ nghĩa của tiền nhân

Hoa Kỳ đang mắc nợ hơn 28 nghìn tỷ Mỹ kim – khoảng 130 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội hàng năm. Ngân sách chính phủ sẽ thâm hụt gia tăng 2.3 nghìn tỷ USD cho năm 2021 sau mức thâm hụt 3.1 nghìn tỷ USD vào năm ngoái.

Chính quyền Biden vẫn muốn vay thêm – thêm 2 nghìn tỷ Mỹ kim nữa cho các chương trình xã hội mới và “cơ sở hạ tầng”.

Sau 100 ngày điên đảo, giá sinh hoạt mọi thứ từ gỗ, thực phẩm, khí đốt cho đến xe hơi và nhà cửa đều tăng vọt. Tuy nhiên, nhiều thứ lãi suất lại vẫn chỉ 3% hoặc thấp hơn!

Bản Anh ngữ

NGUỒN: https://retiredpatriotnews.com/2021/05/13/biden-administration-is-mocking-ancient-wisdom/

Human nature stays the same across time and space. That is why there used to be predictable political, economic and social behavior that all countries understood.

The supply of money governs inflation. Print it without either greater productivity or more goods and services, and the currency cheapens. Yet America apparently rejects that primordial truism.

The United States is more than $28 trillion in debt — about 130 percent of the country’s annual gross domestic product. The government will run up a $2.3 trillion budget deficit for 2021 after a record $3.1 trillion deficit the year before.

The Biden administration still wants to borrow more — another $2 trillion in new social programs and “infrastructure.”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.