TT TRUMP- Thế giới cần Ngài

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

Lúc nào cũng nhớ đến Ngài,

Mới hơn bốn tháng mà dài lắm cơ !

MAGA nay chỉ giấc mơ,

Không Ngài, chúng phá, chúng vơ vét kìa!

               Bốn năm cực khổ trăm bề,

               Ngài xây Ngài đắp có nề hà chi !

               Tài ba, bản lãnh ai bì,

               Khắp nơi thế giới ước gì có TRUMP !

Cận Bình hết vía vì Ông,

Putin cũng lặn, Kim Yong Un sèo

Iran chẳng dám ti teo,

Bao lãnh đạo khác hết treo giá vàng !

               Giờ thì Tàu Cộng huyênh hoang,

               Sỉ nhục nước Mỹ tựa hàng đàn em !

               Vua Quỳ chẳng dám lèm bèm,

               Im mồm chịu trận, đớn hèn nhục thay !

Quốc thể chẳng khác bèo mây,

Còn đâu Mỹ quốc phây phây ngày nào !

Bao lời nhạo báng xôn xao,

Trên trường quốc tế, nghe sao muối lòng !!!

               Bảy Đần bay phá non sông,

          Chỉ hơn 4 tháng, bay không thấy à?

          Cơm dân, bay đập bể ra,

          Xăng cao, thuế nặng thế mà dửng dưng !

Bày trò cứu trợ lung tung,

Cho dân thì ít, bay ăn thì nhiều !

Học đâu cái thói quan liêu,

Quan thầy Trung quốc dạy chiêu dạy trò !

               Khủng hoảng biên giới nổ to,

               Bay rằng “Nhân đạo giúp cho người cần” !

               Chúng bay lộng giả thành chân,

               Toàn là luận điệu gạt dân đó mà !

Buôn người khủng khiếp diễn ra,

Làm giàu cho bọn quỷ ma cốt người !

Không TRUMP, thế giới rối bời,

Không TRUMP, thiếu vắng mặt trời bình an !

          Không TRUMP, rền tiếng than van,

          Dân đau lòng MỘT, TRUMP NGÀN lần đau !!!

               Nước non dâu bể, bể dâu,

               Chắp tay cầu nguyện Ngài mau giúp đời !!!

                              Cát Phạm (June 8, 2021)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.