TÂM THƯ (Khẩn) của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về việc chống Thuyết Chủng Tộc Dự Luật AB-101

TIN TỨC - THỜI SỰ

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

 6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093

Websites: http://tienggoicongdan.com/vacusa.wordpress.com

Email: md46usa@gmail.comntramy99@yahoo.com

TEL : (512) 437-1193, (404) 409-8992

___________________________________________________________________

TÂM THƯ (Khẩn)

của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.

Kính thưa quý đồng hương, quý Hội Đoàn (nhất là ở Tiểu Bang California)

Ngày 16 tháng 6 này, Quốc Hội Tiểu Bang California sẽ đưa dự luật AB-101 đưa vào học trình Critical Race Theory ra để bỏ phiếu.  

Thật ra đây là chương trình nhồi sọ về thuyết chủng tộc (Critical Race Theory) mà đám Dân Chủ Liberal muốn cấy vào đầu óc non trẻ của học sinh rằng người da trắng là nguyên nhân mọi tội lỗi đối với người da đen. Họ chủ trương xóa bỏ lịch sử,người da trắng phải nhận tội lỗi, xin lỗi, và bồi thường cho người da đen. Thay vì thuyết “Bình Đẳng” (Equality) mà mọi người được hưởng đồng đều về cơ hội; thì phe Liberal chủ trương thuyết “Equity” tức là người da đen phải được hưởng thụ ngang bằng da trắng, bất luận khả năng và sự nỗ lực của họ.

Lý thuyết này tương đồng với thuyết “tái phân phối tài sản xã hội” (Wealth redistribution) của Marxism và Communism, san bằng cách biệt xã hội “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mà trong thực tế 100 năm Cộng Sản ở Liên Sô và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã không bao giờ thực hiện được vì nó mơ hồ, không tưởng và bất công.

Thật sự, đảng DC và nhóm Liberal không thương gì dân da đen. Nhưng họ vẫn chủ trương ve vuốt da đen qua việc bắt các Tòa Đại Sứ Mỹ trên thế giới phải treo cờ Black Lives Matter, và chính phủ Mỹ từng ban hành những biện pháp để làm vừa lòng người da đen, dù các biện pháp này phi lý, phi luân và thiệt hại đến quyền lợi chung của công dân.

Có thể coi chủ trương Critical Race Theory như là việc đầu độc tư tưởng mang mầm mống Chủ Nghĩa Cộng Sản. Quý vị muốn biết thêm về lý thuyết Critical Race Theory, xin đọc bài của nhà bình luận Vũ Linh trong trang web sau:

https://diendantraichieu.blogspot.com/2021/06/bai-180-binh-ang-chung-toc.html

Phản ứng của chúng ta có thể sẽ chậm trễ mất rồi.

Vì thế, qua lá thư gấp vội này, Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương, hội đoàn ở California, tìm mọi cách nhanh nhất để liên lạc với các Dân Biểu, Nghị Sĩ Tiểu Bang California để yêu cầu họ bỏ phiếu chống Dự Luật AB-101 này; như rất nhiều Tiểu bang khác đã làm để ngăn ngừa việc dạy lý thuyết này..

Vì tương lai con em chúng ta, vì tương lai nước Hoa Kỳ hùng mạnh, dân chủ, xin quý vị tiếp tay ngăn ngừa nọc độc này.

Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.

TM Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Hội Đồng  Quản Trị

Nguyễn TràMy, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành

Nguyễn Văn Tần, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

____________________________________

Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Directorss.
The Vietnamese American Community of the USA
https://vacusa.wordpress.com
http://tienggoicongdan.com/
http://michaelpdo.com/

Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.