KINH HOÀNG! VIDEO ĂN CƯỚP CÔNG KHAI GIỮA BAN NGÀY – Watch Footage Of Casual Shoplifting Running Rampant In San Francisco

TIN TỨC - THỜI SỰ

Chống lại người da màu ăn cướp là có tội? Các cụ Truyền thông Tị nạn theo cánh Tả nghĩ sao trước cảnh tượng xã hội kinh hoàng dưới thời Joe Biden?

Video phụ bản phòng khi BigTech cắt bỏ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.