BÁO PHÁP: BIDEN RA LUẬT CHỐNG DÂN MỸ ĐA TRẮNG

TIN TỨC - THỜI SỰ
US President Joe Biden holds a press conference after the US-Russia summit in Geneva on June 16, 2021. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

États-Unis : le plan Biden contre le terrorisme d’extrême droite Dans un document de 32 pages, l’administration américaine présente sa stratégie pour lutter contre le terrorisme intérieur, et plus particulièrement contre les menaces issues des milieux suprémacistes blancs et des milices extrémistes.

Par Stanislas Poyet

Publié il y a 4 heures

https://www.lefigaro.fr/international/etats-unis-le-plan-biden-contre-le-terrorisme-d-extreme-droite-20210617

Nguyễn Cao Đường lược dịch

Hiệp Chủng Quốc: kế hoạch của Biden chống khủng bố của cực hữu Trong một tài liệu 32 trang, hành chánh Mỹ trình bày chiến lược của họ nhằm đánh chống lại khủng bố nội địa, và đặc biệt là chống những đe dọa đi từ những giới chủ trương da trắng thượng tôn và những đội phòng vệ quá khích.

Viết bởi Stanislas Poyet

Đăng cách đây 4 tiếng.

 Nền hành chánh Biden tấn công «khủng bố nội địa», hay khủng bố trong xứ. Trong một tài liệu 32 trang đăng ngày 15 tháng sáu, chính phủ Mỹ  đặt nền tảng cho một chiến lược chống những gì mà họ mô tả như  «sự hăm dọa khẩn cấp nhứt mà Hiệp Chủng Quốc đương đầu hiện nay».

Văn bản không dấu diếm gì trên hai mục tiêu chính: chủ nghĩa da trắng thượng tôn và những nhóm phòng vệ «chống chính phủ». Trong một buổi nói chuyện ngày thứ ba, ông tổng biện lý Mỹ Merrick Garland) (tưong đương với bộ trưởng tư pháp) đã đưa  thẳng ra chuyện xâm chiếm nghị viện bởi những người ủng hộ Donald Trump ngày 06 thàng một vừa qua như là yếu tố khởi đầu. Tài liệu đã được Joe Biden yêu cầu ngay sau đó, từ những ngày đầu khi ông nhậm chức.«Theo ý kiến của FBI, hăm dọa cực đoan bạo động nội địa chính là đến từ những động lực kỳ thị hay chủng tộc, đặc biệt là những người binh vực cho vị trí ư u thế của chủng tộc da trắng», ông chánh biện lý đã nói rõ như vậy. Theo văn bản, những người có thể là khủng bố trên đất Mỹ «chấp nhận hàng loạt những động lực theo ý thức hệ bạo động», luôn cả «chủ nghĩa bè phái và thù hận kỳ thị hay chủng tộc, và cũng là những cảm xúc chống chính phủ hay chống quyền lực ». Những khủng bố này«xử dụng nhiều hình thức», từ loại chó sói cô độc đến những nhóm nhỏ «cổ xúy hay dùng bạo lực nhắm vào những cộng đồng đặc thù», qua đến những phòng vệ binh tự xưng và bạo động.

Đi ra ngoài chuyện tất cả cho an ninh

Chiến lược được xây dựng trên dựa trên bốn cột trụ. Chia xẻ tin tức giữa các nhân viên, đề phòng trước khi thu dụng, phá rối những hoạt động khủng bố, chạm tráng «những ngưòi can dự dài hạn» hoặc cuộc chiến chống thông tin sai lệch và những bài diễn văn thù hận. Bản văn tự trình bày như một cương lĩnh hơn là một bảng dẫn đường rõ ràng. Trong một diễn văn đọc ngày thứ ba, ông chánh biện lý Mỹ Merrick Garland đã cho biết ông sẽ triệu tập một nhóm làm việc liên-cơ sở chỉ chuyên lo cuộc chiến chống khủng bố nội địa trong «những  ngày và tháng sắp tới ». Sự tiếp cận này làm mới hơn một cách chắc chắn khi mở rộng quá khỏi tầm của sự rủi ro, để cùng lúc chú tâm vào khả năng phục hồi.

Chiến lược này sẽ được kèm theo những phương tiện mới: 77 triệu đô la sẽ cấp cho các Tiểu bang và các cộng đồng địa phương trong khuôn khổ cuộc chiến chống khủng bố nội địa này. Số tiền này sẽ phải được thêm vào số 100 triêu đô la đã được hành chánh Biden yêu cầu trong đề nghị ngân sách để đào tạo và thu dụng những phân tích gia và biện lý. «Sự hăm dọa rất cao, ông chánh biện lý đã biện minh. Tấn công vào nó có nghĩa là chúng ta có những nguồn năng lực  và nhân viên cần thiết để đương đầu với hăm dọa cao độ này.» Chính phủ quyết gài đặt những mức đo lường để sớm tìm ra sự quá khích, ví dụ như trong quân đội, được coi như một môi trường quan trọng của những người theo tự tôn da trắng. Chiến lược cũng tập trung trên phương diện y tế công cộng và môi trường xã hội để đề phờng tiến trình quá khích. Văn bản đưa ra chuyện cần phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn với trường học, cha mẹ và những cơ sở lo săn sóc sức khoẻ tinh thần luôn thể nhấn mạnh việc cần phải có sự giáo dục qua báo giới và mạng lưới. Đối với bà Cynthia Miller-Idriss, nghiên cứu gia và là nười viết  tác phẩm Hate in the Homeland: The New Global Far Right (chưa dịch sang Pháp ngữ). Sự tiếp cận này «làm mới hơn một cách chắc chắn khi mở rộng quá khỏi tầm của rủi ro, để chú tâm vào chuyện hồi phục».

Cột trụ thứ tư của chiến lược, nhắm tấn công «những người can dự dài hạn vào khủng bố nội địa», cũng đề nghị một chuyển hướng quan trọng. Mục tiêu là để xác định như là một cuộc chiến chống «thù hân kỳ thị, chủng tộc và tôn giáo», và luôn thể kiểm soát chặt chẽ hon những «cường  độ luân lưu súng ống». Khía cạnh này cần phải có thêm cố gắng chống thông tin sai lệch và những chủ thuyết âm mưu . Chuyện phát biểu niềm tin này được kèm theo lời hứa: bảo vệ «với sự canh phòng việc phát ngôn ôn hoà cho những ý kiến thật rộng và quyền tự do lập hội chính trị». Nhưng có điều là, trong một quốc gia đã bị gãy đổ, cuộc chiến chống những diễn văn thù hận hay thông tin sai lệch, như trên mạng, nhiều khi bị cho như là kiểm duyệt.

«Nếu chính quyền đồng ý với Big Tech vì những cớ cho “an ninh quốc gia” để kiểm soát tất cả những bài viết mà chính quyền phán xét là đáng trừng phạt, sự im lặng của phía chống đối trên mạng có thể sẽ thành chuyện đã rồi. Đó thật đúng là một đại nạn quốc gia» ông Ben Weingarten, nghiên cứu gia của London Centre for Policy Resrarch, đả viết trên tớ báo Newsweek

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.