VIDEO – HÌNH ẢNH THẢM THƯƠNG CSVN DÙNG CON CÚM CHÍNH TRỊ GIẾT DÂN LÀNH TẠI CÁC TRUNG TÂM CÁCH LY!

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, Videos

Hình ảnh video thật thảm thương tại các trung tâm cách ly, mỗi bệnh nhân phải đóng 1 triệu, nhưng không được Bác sĩ khám bệnh và cấp cho một viên thuốc nào! Người bệnh nằm chen chúc nhau như cá hộp bên cạnh các thùng rác hôi thối. Điều đáng nói hơn nữa với số lượng cả trăm người nhưng chỉ có một cầu xí. Phải chăng Đáng CSVN đang dùng con cúm chính trị giết dân lành, để kiếm viện trợ của quốc tế và khúc ruột ngàn dặm đầy túi?

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.