[VIDEO] Đánh Cắp Cả Nước Mỹ

Videos

Kính gởi quý độc giả Tiếng Lòng Ta

Một VIDEO ‘VIRAL’ của MAN IN AMERICA, được TT TRUMP chia sẻ, do TRITHUCVN.ORG chuyển ngữ và phổ biến vào ngày Thứ bảy, 26/12/2020.

Với video lịch sử thật hữu ích này, Tiếng Lòng Ta rất tiếc không thể chuyển trực tiếp đến quý vị được, vì 2 lý do:

♣ E ngại vi phạm luật bản quyền

♣ Video cần có này đã bị Big Tech chận lại không thể chuyển đi.

Do đó, thiết nghĩ chỉ có một cách duy nhất là chúng tôi xin được chuyển link đến quý độc giả. Xin theo đường dẫn link bên dưới để vào trang trithucvn.org

https://trithucvn.org/videos/video-danh-cap-ca-nuoc-my.html#gsc.tab=0

Trân trọng

Nguyên Hoàng và toàn BBT Tiếng Lòng Ta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.