PHÂN ƯU VÀ CÁO PHÓ CỤ ÔNG NGUYỄN THƯỢNG VĂN, PHÁP DANH GIẢI THOÁT VỪA THẤT LỘC

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Nhận tin buồn :

Cụ ông Nguyễn Thượng Văn

Pháp danh: Giải Thoát

Đã vĩnh viễn từ biệt cõi Ta Bà huyển mộng ngày 25 tháng 7 năm 2021 tức là ngày 16-6 năm Tân Sửu, tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 86 tuổi

Nguyên Hoàng và toàn Ban biệp tập Tiếng Lòng Ta xin chân thành chia buồn cùng cụ bà Nguyễn Thượng Văn là cụ bà quả phụ Nguyễn Ngọc Quyên, BS Nguyễn Thượng Vũ cùng gia đình và tang quyến.

Nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho Hương linh cụ ông Nguyễn Thượng Văn sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thành kính phân ưu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.