Phản Hồi Bài Viết Của Tác Giả Việt Linh “Có Thật Người Mỹ Gốc Việt Cuồng Trump Không Sợ Covid-19?” / Hội Bác Sĩ Tiền tuyến Đã Kiện Bộ Y Tế Về Con Số Hơn 45,000 Người  Tử Vong Sau Khi Tiêm Vaccine

LTS: Một bài viết của tác giả (tg) Việt Linh luân lưu khắp diễn đàn mạng vừa mới hôm qua 2-8-2021, với tựa: “Có thật người Mỹ gốc Việt cuồng … Continue reading Phản Hồi Bài Viết Của Tác Giả Việt Linh “Có Thật Người Mỹ Gốc Việt Cuồng Trump Không Sợ Covid-19?” / Hội Bác Sĩ Tiền tuyến Đã Kiện Bộ Y Tế Về Con Số Hơn 45,000 Người  Tử Vong Sau Khi Tiêm Vaccine