PHÂN ƯU VÀ CÁO PHÓ CỤ BÀ QUẢ PHỤ NGUYỄN HUY HẠO, NHỦ DANH BÙI THỊ NHỚN, PHÁP DANH DIỆU TRÍ VỪA MÃN PHẦN

TIẾNG LÒNG TÔI

 

Nhận tin buồn :

Cụ Bà quả phụ Nguyễn Huy Hạo

Nhủ danh: Bùi Thị Nhớn

Pháp danh: Diệu Trí

Đã vĩnh viễn từ biệt cõi Ta Bà huyển mộng ngày 15 tháng 8 năm 2021, tức là ngày 08 -7 năm Tân Sửu, tại thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ

Hưởng đại thọ 105 tuổi

 

Toàn Ban biệp tập Tiếng Lòng Ta xin chân thành chia buồn cùng ông Nguyễn Thái Truyền và tang quyến.

 

Kính nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho Hương linh cụ bà Bùi Thị Nhớn, Pháp danh Diệu Trí sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thành kính phân ưu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.