CHỐNG COVID-19 Ở SÀI GÒN: KHÔNG THỂ HIỂU CHUYỆN GÌ XẨY RA!

LTS: Ban biên tập Tiếng Lòng Ta nhận được bài viết của Bs Võ Xuân Sơn. Bài viết này đã được Bác sĩ Sơn chuyển đi vào ngày 15-8-2021 hồi … Continue reading CHỐNG COVID-19 Ở SÀI GÒN: KHÔNG THỂ HIỂU CHUYỆN GÌ XẨY RA!