VIDEO: CSVN CHỨA CÁC THI THỂ CHẾT VÌ COVID, VÌ ĐÓI, VÌ BỆNH NỀN VÀ CÁC CĂN BỆNH KHÁC KHÔNG ĐƯỢC CẤP THUỐC, CHỮA TRỊ VÀO TRONG CÁC THÙNG CHỨA HÀNG

Videos

 LTS: Video CSVN chứa các thi thể chết vì covid, vì đói, vì bệnh nền không được cấp thuốc trong các thùng chứa hàng. Và chuẩn bị đem chôn tập thể. (Những ai tim mạch yếu không nên xem)

Video chuyển qua dạng MP4, hầu tránh Big Tech và CSVN gỡ bỏ, không thể load trên trong điện thư emails, xin độc giả hoan hỉ vào trang Tiếng Lòng Ta xem trực tiếp theo link dẫn nhập. – TIẾNG LÒNG TA 

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.