GET VAX- WHAT INSIDE THE VACCINE? TIÊM VẮC XIN – TRONG VẮC XIN CÓ GÌ?

SỨC KHỎE - ĐỜI SỐNG, TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Tiêm vắc xin – Vắc xin có an toàn không và trong vắc xin có gì? Tại sao vắc xin mRNA tổng hợp gây ra sự viêm tim đến tử vong!? Độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng để có thể săn sóc sức khỏe và sự sống cho chính mình trước khi tiêm vắc xin.

NGUỒN: https://rumble.com/vmkjx7-things-you-didnt-know-about-nikola-tesla.html

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.