BẰNG CHỨNG NHÂN VIÊN BẦU CỬ NEW JERSEY BỊ BẮT QUẢ TANG VỀ HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP PHIẾU BẦU – NJ Election Worker Caught in Illegal Conduct =

TIN TỨC - THỜI SỰ

LTS: Một bằng chứng nhân viên bầu cử đã vi phạm phiếu bầu bất hợp pháp tại quận hạt Essex. New Jersey. Qua hình ảnh và video do Dự án Veritas trưng dẫn là một minh chứng gian lận bầu cử rõ nét nhất, chúng tôi không biết các cụ vẹt tị nạn nghĩ sao về những trò gian lận này và qua cuộc bầu cử tỏng thống vào ngày 3-11-2020? – TIẾNG LÒNG TA

ILLEGAL CONDUCT: New Jersey Gubernatorial Election Worker Tells Non-Citizen And Non-Registered Voter She Will Allow Him To ‘Fill Out Completely A Ballot Now’

Hành vi bất hợp pháp: Nhân viên phòng bầu phiếu New Jersey gubernatorial cho phép các cử tri không quốc tịch, không đăng ký và nói “ông điền hoàn tất phiếu bầu ngay bây giờ”

NGUỒN: https://teamtuckercarlson.com/news/illegal-conduct-new-jersey-gubernatorial-election-worker-tells-non-citizen-and-non-registered-voter-she-will-allow-him-to-fill-out-completely-a-ballot-now/

Nhân viên bầu cử NJ, hạt Essex: ” hãy nhớ, chúng tôi được  phép cho mọi người vào. ”
Nhân viên bầu cử NJ, hạt Essex: ” tôi sẽ cho bạn điền toàn bộ phiếu bầu bây giờ. tôi không biết nó (phiếu bầu) có được đếm tính hay không.
Nhân viên bầu cử NJ, hạt Essex: ” nghe này, chúng tôi sẽ để các bạn làm điều đó [điền toàn bộ phiếu bầu]. ”
Dự án Veritas đã liên lạc với hội đồng bầu cử của hạt Essex chủ tịch Bethany o’ Toole để yêu cầu bình luận về hành vi bất hợp pháp về các phiếu bầu này.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.