BÁO PHÁP: TÀU CỘNG TUNG TIN THƯ GỞI TỪ NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐEM OMICRON “VŨ HÁN” VÀO NƯỚC TÀU!

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, ĐIỂM BÁO & BÌNH LUẬN

Lang Thang: Cuộc chiến chống cộng (tàu, việt…) không cho phép chúng ta ngừng nghỉ. Bọn chúng có cả trăm ngàn tên đầu trâu mặt ngựa lên diễn đàn để chửi bới những người đối kháng với chúng, bằng những lời ăn tiếng nói thô tục mà chúng vẫn luôn xử dụng! Nhất là chúng luôn nói dối để đưa những người nhẹ dạ vào bẫy.

Như hôm nay, thứ ba 18/01/2022, nhật báo Le Fifaro có đăng bài vîết nói  bọn tàu cộng, quan thầy của việt cộng, đã tung tin là các thư gởi từ ngoại quốc đã đem con virus trở lại xứ tàu công! Chuyện dựng đứng mà chúng vẫn dám đưa ra! Đã vậy chúng còn nói vi khuẩn corona “nằm” trong các thực phẩm đông lạnh được nhập cảng vào xứ của chúng để truyền dịch virus!

Lang thang nhân dịp này đã báo động dư luận về sự chuyên môn nói láo của tất cả các chế độ cộng sản. Và bài viết của lang thang đã được Le Figaro đăng cùng ngày.

Logo figaro

Trace de Covid-19 : la Chine ordonne la désinfection du courrier international

SOURCE: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/trace-de-covid-19-la-chine-ordonne-la-desinfection-du-courrier-international-20220118

Postmaster General warns that Postal Service will run out of money by end of fiscal year without aid

Lang Thang chuyển sang Việt Ngữ

Dấu vết Covid-19 : Xứ Tàu cộng tẩy trùng thư từ đến từ thế giới

Le Figaro và AFP  Cập nhật cách đây 4 tiếng đồng hồ (18/01/2022)

Nưóc này cũng đã tuyên bố sẽ phân tách bư u kiện nội địa và quốc ngoại.

Bưu điện Tàu cộng đã ra lịnh cho nhân viên triệt để khử trùng những gì từ xứ ngoài gởi theo bưu điện, nhà cầm quyền viện lý do có giả thuyết là biến thể Omicron đến trong thư gởi từ Gia Nã Đại. Chỉ còn dưới 3 tuần trước Thế Vận Hội mùa đông ở Bắc Kinh (4-20/02), nhà cầm quyền lo ngại là chính sách Covid Số Không bị phá nát bởi một loạt những ổ dịch bịnh giới hạn.

Ở xứ mà bịnh dịch bị phát hiện cuối 2019 đã bị chận lây truyền nhưng hiện đang vào tình trạng phải đối mặt từ vài tuần nay trước những bùng phát lác đác. Tuy nhiên, con số những ca mới hàng ngày ở Tàu cộng không quá mức 200. Cuối tuần qua, thành phố Bắc Kinh  đã báo hiệu ca đầu tiên của biến thể Omicron rất lây truyền nơi một người đã nhận được một lá thư gởi từ Gia Nã Đại, trên đó vết vi khuẩn đã bị phát giác.

Rất ít chuyện rủi ro truyền nhiễm trên mặt phẳng

Do đó, các cơ quan bư u điện đã nhận được lịnh khử trùng

«ngay khi có thể được »thư và bư u kiện đến từ ngoại quốc. Các nhân viên đụng chạm tới các đồ  vật này được yêu cầu phải cần chích thêm một mũi thuốc chống Covid. Dân chúng cũng được kêu gọi giảm bớt những đơn đặt hàng «với những xứ hoặc vùng có rủi ro lớn bị Covid-19», Sở Bư u Điện đã cho biết trong một thông cáo. Thư từ nội địa từ nay sẽ được phân tách riêng, để tránh tất cả rủi ro lây nhiễm bởi những đồ vật đến từ ngoại quốc.

Trong khi nguồn gốc của coronavirus vẫn chưa được xác định, Tàu cộng nghiêng theo giả thuyết là bịnh này đã được đem vào từ xứ ngoài, nhất là qua các thực phẩm đông lạnh. Cơ Quan Y Tế Thế Giới cho biết là nghi ngờ chuyện này và cho biết là chuyện rủi ro truyền nhiễm vi khuẩn qua các mặt phẳng rất yếu và giảm bớt theo thời gian.

Lang Thang bình luận Pháp ngữ

le 18/01/2022, 12:39

Ces chinois sont incorrigibles! Toujours la phrase dans la bouche: c’est la faute des étrangers! Cette accusation est constante depuis la découverte du virus à partir de la ville chinoise de Wuhan. Au début c’est l’équipe sportive américaine venue pour des compétitions entre les armées internationales qui a véhiculé ce virus à Wuhan. Après, lors de la reprise de l’épidémie en Chine au milieu de 2021, c’est à cause de l’arrivée des chinois d’outre mer ou d’autres étrangers sur les terres de Chine que le virus a “repris” ses activités! Et enfin, maintenant c’est une autre “trouvaille” ou “invention” (?): c’est le courrier venus du Canada ou d’ailleurs qui a obligé la Chine à appliquer des mesures contre la propagation du virus en “désinfectant” les courriers internationaux! Comment peut-on croire à ces allégations? Avec une population de plus d’1 milliard 500 millions d’habitants et les confinements des villes entières de plus d’1 million de gens chaque, la Chine a “dénombré” à peine plus de 6000 morts du Covid-19? Mais au fait, il n’y a pas que la Chine qui cache la vérité. C’est une habitude du mensonge de tous les pays communistes depuis l’apparition du communisme sans exception! C’est à nous de ne plus tomber dans leur piège. Surtout de ne plus vanter le soi-disant mérite de la Chine dans la lutte contre le mal que je nomme “corochinavirus”! Pour cacher cette vérité que la Chine a empêché la commission internationale d’enquête de chercher l’origine du virus à Wuhan!

Bản Việt ngữ

langthang, ngày 18/01/2022, lúc 12:39

Những tên tàu cộng này không sửa đổi! Lúc nào ở trong miệng cũng có một câu: lỗi của người ngoại quốc! Sự buộc tội này không nhúc nhích từ khi con vi khuẩn bị phát giác từ thành phố tàu Vũ Hán. Lúc đầu là đội thể thao Mỹ đến để tham gia các cuộc đấu giữa các nhóm quân đội quốc tế đã đem theo con vi khuẩn này đến Vũ Hán.

Sau đó, khi bịnh dịch tái phát ở bên tàu cộng vào giữa 2021, là tại người tàu về từ xứ ngoài hay  người ngoại quốc vào nội địa xứ tàu cộng mà con virus đã “hoạt động” trở lại! Và sau cùng, bây giờ lại có thêm một “khám phá” hay một “chế biến” mới (?) : tại thư đến từ Gia Nã Đại hay từ nơi khác đã buộc tàu cộng phải áp dụng những biện pháp chống sự phát rộng của con vi khuẩn bằng cách “tẩ trùng” những thư đến  ngoại quôc! Làm sao ai tin được những luận cứ vu khống này? Với số dân trên 1 tỷ 500 triệu người và mỗi thành phố trên 1 triệu người bị phong tỏa, tàu cộng chỉ “đếm” được có chừng trên 6000 người chết vì Covid-19? Mà thật ra, không chỉ có tàu cộng là giấu sự thật.

Đây là một thói quen nói láo của tất cả những xứ cộng sản từ khi chủ nghĩa cộng sản xuất hiện, không có ngoại lệ nào! Chính chúng ta đừng để rơi nữa vào bẫy của chúng. Nhất là đừng khen ngợi cái gọi là công lao của tàu cộng trong chuyện đấu chống cái ác mà tôi đặt tên là “corochinavirus” (dích corona tàu)! Cũng để giấu sự thật này mà tàu cộng đã cản trở Ủy ban quốc tế điều tra về nguồn gốc của vi khuẩn Vũ Hán.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.