THƯ CẢM TẠ CỦA HT THÍCH KHÔNG TÁNH

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Xin Thành Kính Tri Ân

– Niệm Ân Chư Tôn Đức TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN

– Quý HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN

– Quý HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VN

– Quý CHÁNH PHỦ PHÁP ĐỊNH VIỆT NAM CỘNG HÒA

– Quý Ban Điều Hành Kết Án CSTQ – CCP.TCO

-Quý LIÊN MINH DÂN CHỦ VN

– Quý Chức sắc,Linh Mục Nhóm GM NGUYỄN KIM ĐIỀN

– Ban Vận Động TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH 2021

– Quý Hậu Duệ VNCH ở Đức

– Quý KHỐI 8406 Hoa Kỳ và KHỐI 1706 ÚC

– Quý CỘNG ĐỒNG NVQG Hải Ngoại..

– Nhóm LIÊN HỮU PGTN

– cùng Quý Nhân SĨ , Thân Hữu ,Ân Nhân,Thiện Tri Thức Phật Tử.. đã có lòng quan tâm Cầu Nguyện,Vấn An ,Giúp Đỡ… chúng tôi trong thời gian bị bạo bệnh Covid Vũ Hán vừa qua. Chúng tôi không biết nói gì hơn để tỏ lòng thâm tạ, biết ơn !

NAY XIN THÀNH KÍNH TRI ÂN VÀ CẢM NIỆM ÂN ĐỨC ĐẾN TẤT CẢ

Thiện Thệ tử Thích Không Tánh.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.