CUNG CHÚC TÂN XUÂN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Trước thềm năm mới

Toàn Ban biên tập Tiếng Lòng Ta

Kính chúc Chư Tôn đức Tăng, Ni

-Quý vị đại diện các tôn giáo

-Quý cơ quan truyền thông báo chí

-Quý Phật tử và đồng hương

Cùng Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử

Một năm mới Nhâm Dần 2022

Thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sở cầu như ý Nguyện.

Nguyên Hoàng

cùng toàn Ban Biên tập Tiếng Lòng Ta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.