VIDEO MỘT NGƯỜI DÂN UKRAINIAN QUAY CẢNH ĐOÀN QUÂN XA XÂM LĂNG NGA BỊ PHÁ HỦY NGAY THÀNH PHỐ ÔNG ĐANG SỐNG – Ukrainian Man Films Devastation In His Town After Russian Military Column Destroyed

Videos

Video – Thảm cảnh cho đoàn quân xâm lược Nga Sô

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.