TIN BUỒN: CỤ ÔNG NGUYỄN QUANG TUYẾN, TỨC NHÀ VĂN VĂN QUANG VỪA MÃN PHẦN.

TIẾNG LÒNG TÔI

 

 

Nhận tin buồn :

                                                                   Cụ ông: Nguyễn Quang Tuyến

Nguyên Trung tá Chiến Tranh Chính Trị Việt Nam Cộng Hòa

Bút danh: Văn Quang

Đã mãn phần vào lúc 10: 20′ sáng Thư Ba ngày 15 tháng 03 năm 2022

Nhằm ngày 13 tháng 02 năm Nhâm Dần , tại Sài gòn

Hưởng thọ 90 tuổi

Ban biên tập Tiếng Lòng Ta xin chân thành chia buồn cùng bào đệ của người quá cố là cụ Nguyễn Quang Hà  và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hồng ân Chư Phật thùy từ gia hộ cho Hương linh cụ Nguyễn Quang Tuyến, Bút danh Văn Quang sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

 

Nguyên Hoàng và toàn Ban biên tập Thành kính phân ưu

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.