THƯ CỦA HT THÍCH KHÔNG TÁNH GỞI BS VÕ ĐÌNH HỰU, TỐ CÁO ĐẢNG CSVN VỀ CHÍNH SÁCH TRIỆT TIÊU TÔN GIÁO VÀ ĐÀN ÁP GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG GHPGVNTN

Kính cảm ơn BS Võ Đình Hữu.

Xin kính chúc mừng Chánh trị sự Hứa Phi- Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài Chánh Truyền – Tòa Thánh Tây Ninh.

Biết đâu nhờ sự can thiệp nầy hy vọng nhà cầm quyền CHXHCNVN sẽ trả lại Passport cho Chánh Trị sự  tiện việc đi lại tham dự những phiên họp về Nhân Quyền- Tự Do Tôn Giáo  tổ chức tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên Thế giới.

Phần tôi từ khi nhà nước CSVN phá tan Chùa Liên Trì ngày 8-9-2016 cũng chẳng bồi hoàn thỏa đáng ! Còn thu giữ Hộ Khẩu, không làm Chứng Minh Nhân Dân (Căn Cước)

nên việc đi lại cũng rất khó khăn ! Tôi và Quý Thầy ở Chùa Liên Trì phải đi sống nhờ ở Chùa khác suốt 5, 6 năm qua !

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh lãnh đạo tối cao của Tăng Đoàn GHPGVNTN viên tịch cũng bị nhà cầm quyền Thừa Thiên-Huế đưa hằng trăm công an,cảnh sát đến bao vây Chùa Phước Thành không cho tổ chức Tang lễ, còn đàn áp, ép buộc quýThầy phải đem nhục thân của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh qua Chùa Quốc Doanh tổ chức Tang lễ…rồi viết và phổ biến tiểu sử của Ngài không đúng như thật !

Đám Tang của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ- Đệ Ngũ Tăng Thống của GHPGVNTN cũng bị Quốc Doanh Hóa ! Không cho đọc Tiểu sử.. còn ép Quý Thầy thiêu sớm, rãi Di Cốt,Xá Lợi của Ngài xuống biển, không cho để lại Di Cốt thờ tự!

Nhà cầm quyền  CHXHCNVN đã rất thành công trong việc đàn áp,phân hóa và tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chính Thống của Việt Nam.

Xin thưa qua để BS Võ Đình Hữu- ĐCT kiêm Trưởng Ban Điều Hành của HĐLK/QNHN.VN cùng Quý Chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam cùng Quý Tổ chức,Đoàn thể, Nhân sĩ Thân hữu được Thẩm Tường.

Nay kính;

Thích Không Tánh.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.