GIÚP NGƯỜI VỪA MỚI QUA ĐỜI

PHẬT PHÁP

Toàn Không

Trong một số Kinh, Đức Phật thường nói đến những người có nghiệp nặng, khi chết bị đọa Địa ngục nhanh như phóng thanh kiếm xuống nước. Ngài cũng nói những người làm thiện, người có tu hành, sinh lên Trời nhanh như tên bắn, nghĩa là tái sinh liền sau khi lâm chung. Không thấy Đức Phật nói đến người bình thường, nhưng chúng tôi thấy trong bộ Tạp A Hàm, quyển 2, Kinh số 640, các trang 606, 607, Đức Phật có nói tới “Thân Trung Ấm”, tức là có cái thân tạm thời sau khi chết tới lúc tái sinh. Do đó, bài “Giúp người vừa mới qua đời” được giới thiệu đến thính giả.

Theo quyển “Vấn Đề Sinh Tử” của Đặng Tấn Hậu và Minh Châu, xuất bản năm 1997 tại Canada, dịch từ cuốn “Thân Trung Ấm”. Cuốn Thân Trung Ấm do Tổ Liên-Hoa Tây-Tạng, dùng Thần thông nhìn nhiều người từ lúc chết tới hết 49 ngày mà viết ra, vào thế kỷ thứ 8 Dương lịch. Sau đây là những điểm căn bản cần thiết để giúp người qua đời.

Người chết trải qua 3 giai đoạn là: Lúc lâm chung, lúc tiếp dẫn, và lúc tái sinh.

I). GIAI ĐOẠN MỘT:

LÚC LÂM CHUNG:

Ba ngày đầu.

1). THỨ NHẤT:

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẶC BIỆT:

Đối với những người đã tạo nghiệp đặc biệt, đều chuyển ngay sau khi qua đời, có 2 loại:

1. Loại một: Người Tu hành: Trường hợp các vị Thiền-Sư đạt đạo, các vị tu Tịnh Độ, biết trước ngày giờ lâm chung. Các vị này nhập đại định hòa hợp cùng Pháp Thân Phật, thoát khỏi vòng sinh tử, hoặc được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về cõi Cực Lạc

2. Loại hai: Người phạm tội Ngũ nghịch, hoặc tội đại ác: Những người này đọa ngay tức khắc xuống Địa-ngục sau khi chết.

2). THỨ HAI: ĐỐI VỚI

NGƯỜI BÌNH THƯỜNG:

Giai đoạn lâm chung kéo dài từ lúc tim ngừng đập cho đến hết 3 ngày. Sau khi chết, thần thức lần lượt thấy:

1. Một là: Thấy thân thể nặng nề, lạnh lẽo:

Thân thể bắt đầu phân hoá, vì do đất, nước, gió, lửa bắt đầu tan rã.

2. Hai là: Thấy ánh sáng chói lòa.

Ánh sáng này là Pháp Thân Phật, hiện ra trong chốc lát, hoặc lâu tới một giờ, tùy theo phúc duyên của người chết. Nếu tỉnh táo nhận ra Pháp Thân Phật, Thần thức sẽ nhập ánh sáng chói lòa và thoát vòng sinh tử. Nhưng đối với người không tu, không dễ nhìn ra Pháp Thân Phật, hoặc có thấy được cũng sinh tâm sợ hãi, né tránh, nên cơ hội tốt qua đi.

3. Ba là: Thấy tối tăm.

Khi ánh sáng chói lòa biến mất, thì mù mịt tối đen, Thần thức của người chết lúc này như trong đêm tối u mê. Sau đó Thần thức tỉnh lại, thấy thân nhân đông đủ nói chuyện, khóc than. Lúc này, chưa biết là đã chết, Thần thức nói chuyện hỏi han, nhưng không ai để ý, chẳng người nào trả lời. Có khi Thần thức cảm thấy bực bội vì sự việc như thế. Trải qua thời gian khá lâu, Thần thức mới hiểu ra là đã chết rồi.

3). THỨ BA:

CÁC ĐIỀU CẦN LÀM:

1. Điều một: Nhắc nhở Thần thức: Ngay từ khi tim ngừng đập, nên có người nhắc nhở Thần thức, nói với người chết rằng:

– Cụ nguyễn Văn A, hoặc Bà Nguyễn thị B nay đã chết rồi, Cụ Nguyễn Văn A hãy bình tĩnh, mạnh dạn ra đi; đừng luyến tiếc gì cả. Cụ Nguyễn Văn A nhớ rằng khi đủ nhân duyên thì hội tụ, khi hết nhân duyên thì tan rã. Có sinh thì có chết, hãy bình tĩnh chấp nhận ra đi, không có gì phải sợ hãi khi thân tan hoại. Cụ Nguyễn Văn A hãy nhớ niệm Phật A-Di-Đà để Phật đến tiếp dẫn về cõi Cực Lạc. Sau đó chúng ta niệm Phật để Thần thức niệm theo: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…”

2. Điều hai: Thỉnh mời Chư Tăng Ni: Sắp xếp các việc hành lễ, tụng Kinh cầu siêu. Chúng ta nên dùng tư tưởng trong sạch, an tĩnh, lòng từ bi dẫn dắt Thần thức, đó là những giọt nước trong mát khiến Thần thức dễ cảm nhận.

3. Điều Ba: Thân nhân người chết: Nên làm các việc trong 49 ngày như: Quy y Tam Bảo, ăn chay, đọc Kinh, niệm Phật, cúng dàng, bố thí, phóng sinh, ấn tống Kinh sách Phật. Sau đó hồi hướng việc làm đó cho người chết, phúc đức này tạo điều kiện tốt cho Thần thức.

4. Điều bốn: Thân nhân không nên than khóc và kể lể chuyện luyến ái. Thần thức nghe thấy sẽ khổ sở, quyến luyến và không còn sáng suốt bình tâm. Thần thức sẽ phải ở lâu trong Thân Trung Ấm, và phải chịu nhiều cảnh sợ hãi.

5. Điều năm: Không nên gây tiếng động ồn ào, không để người không thiện cảm với người chết đến gần, sẽ làm cho Thần thức hoang mang khó chịu, vì Thần thức rất nhạy cảm.

6. Điều Sáu: Không giết súc vật để cúng hay đãi khách, vì đây là gây nghiệp dữ, xấu cho cả người chết lẫn người sống.

II). GIAI ĐOẠN 2: TIẾP DẪN:

14 ngày, từ ngày thứ tư đến ngày 17:

Sau khi tim ngừng đập hết 3 ngày, Thần thức bắt đầu Thân Trung Ấm, nghĩa là “ấm” trước đã hết, “ấm” sau chưa sinh. Có thân chuyển hóa nơi khoảng giữa gọi là Thân Trung Ấm, đây là Thần thức kéo dài tới ngày thứ 49. Giai đoạn hai là thời gian tiếp dẫn của chư Phật, tùy theo phúc duyên, nghiệp cảm đã tạo ra trong suốt đời người quá cố, Giai đoạn Tiếp Dẫn chia ra 2 phần:

1). PHẦN MỘT:

HỖ TRỢ TIẾP DẪN:

Có 4 việc nên làm như sau:

1. Việc một: Niệm Phật: Hộ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho Thần thức nương, cùng niệm Phật, để khi Phật tới dễ dàng hòa nhập tiếp dẫn.

2. Việc hai: Tụng Kinh A-Di-Đà: Để nhắc nhở thần thức chú tâm nhận sự tiếp dẫn của Phật A-Di-Đà về cõi An Lạc.

3. Việc ba: Tụng Kinh Cầu Siêu: Trợ duyên cho Thần thức, lời Kinh nhắc nhở về vô thường, để Thần thức dễ siêu thoát.

4. Việc bốn: Nhắc nhở Thần thức: Những lúc không niệm Phật tụng Kinh, chúng ta thường xuyên nên nhắc nhở Thần thức về các hiện tượng xảy ra trong 14 ngày này, để cho Thần thức biết và hành động theo lời nhắc nhở là:

– Thần thức không nên đến gần ánh sáng mờ nhạt, sẽ bị tái sinh vào nơi xấu.

– Thần thức không nên sợ ánh sáng chói lòa, nên đến gần để hòa nhập sẽ được siêu thoát.

– Thần thức hãy niệm “Nam mô Phật” để được chư Phật tiếp dẫn, sẽ thoát khỏi sinh tử.

2). PHẦN HAI: LỊCH TRÌNH

14 NGÀY TIẾP DẪN:

Mỗi ngày đều có Phật xuất hiện để tiếp dẫn như sau:

  1. Ngày thứ tư:

Đại Nhật Quang Như-Lai hiện ra, ngồi trên Sư-tử với thân màu trắng chói lòa. Đồng thời cũng có ánh sáng trắng êm dịu của cõi Trời với thành quách, cung điện.

02. Ngày thứ năm:

Bất Động Như-Lai hiện ra ngồi trên lưng Voi, với toàn thân màu lam sáng chói. Đồng thời Thần thức cũng thấy màu khói đen tối của Địa ngục.

03. Ngày thứ sáu:

Bảo Sinh Như-Lai hiện ra ngồi trên mình Ngựa, toàn thân màu vàng chói lòa. Đồng thời Thần thức cũng thấy ánh sáng màu lam nhạt của cõi Người.

04. Ngày thứ bảy:

Vô Lượng Quang Như-Lai hay Phật A-Di-Đà, hiện ngồi trên mình Công, tỏa ánh sáng màu đỏ chói, có Bồ-Tát Quán Thế-Âm và Đại Thế-Chí hai bên. Đồng thời Thần thức cũng thấy màu vàng nhạt của cõi Ngạ Qủy.

05. Ngày thứ tám:

Bất Không Thành Tựu Như-Lai, hiện ra ngồi trên Chim thần, với toàn thân màu lục sáng chói. Đồng thời Thần thức cũng thấy màu đỏ nhạt của cảnh giới Thần.

06. Ngày thứ chín:

Tất cả 5 vị Phật kể trên cùng hiện ra với hào quang 5 màu rực rỡ nêu trên. Đồng thời, Thần thức cũng lại thấy 6 cảnh giới khác nhau với màu nhạt là: sắc trắng cõi Trời, sắc đỏ cõi Thần, sắc lam cõi Người, sắc vàng cõi Ngạ Qủy, sắc lục cõi Súc Sinh, và sắc sám đen cõi Địa Ngục.

07. Ngày thứ mười:

Chư Bồ-Tát hiện ra trong ánh sáng để tiếp dẫn, đồng thời Thần thức cũng thấy màu lục u tối của cõi Súc Sinh.

Từ đây có những cảnh dữ tợn, Phật có 3 đầu, 6 tay, 4 chân làm cho Thần thức sợ hãi. Khuyên Thần thức bình tĩnh, đây là nghiệp quả sinh ra, hãy niệm:

Nam mô Phậtđể được Phật tiếp dẫn, sẽ thoát khỏi sinh tử.

08. Ngày thứ mười một:

Phật Hê-Ru-Ca (Heruka) hiện ra thân màu trắng sáng.

09. Ngày thứ mười hai:

Phật Va-Ra (Vajra) hiện ra thân xanh dương sáng (nước biển).

10. Ngày thứ mười ba:

Phật Rát-Na hiện ra toàn thân màu vàng sáng.

11. Ngày thứ mười bốn:

Phật Bát-Ma (Padma) hiện toàn thân màu đỏ sáng.

12. Ngày thứ mười lăm:

Phật Các-Ma (Karma) hiện toàn thân màu xanh lục sáng.

13. Ngày thứ mười sáu:

Tám vị Trời trấn giữ 8 hướng có 8 màu là: Trắng, đỏ đậm, vàng cam, sám đen, đỏ nhạt, xanh đậm, vàng nhạt, và xanh dương.

14. Ngày thứ mười bảy:

Tất cả chư Phật, chư Bồ-Tát, chư Thiên đồng xuất hiện để tiếp dẫn Thần thức.

Vì đa số ít phúc đức, Thần thức bối rối, lại sợ ánh sáng chói lòa, nên sự tiếp dẫn qua đi.

III). GIAI ĐOẠN 3:

THỤ SINH:

32 ngày, từ ngày 18 đến ngày 49.

Thọ sinh vào một trong 6 cõi là: Trời, Thần, Người, Ngạ-Qủy, Súc-sinh, hoặc Địa-ngục. Tùy theo nghiệp của người chết đã tạo trong khi còn sống, giai đoạn này rùng rợn, gồm có:

1). THỨ NHẤT: THẦN THỨC

THẤY CẢNH SỢ HÃI:

– Một là: Thần thức thấy Diêm Vương:

Thần thức thấy Diêm vương dữ tợn, sinh khiếp sợ, Diêm Vương tra hỏi các việc làm ác của người chết. Rồi bị qủy tra tấn, làm cho Thần thức đau đớn, chết đi sống lại nhiều lần.

– Hai là Thần thức thấy cảnh sợ hãi như:

– Gặp lửa cháy dữ dội. – Gặp bão táp, lũ lụt khủng khiếp. – Gặp các loại ác thú đuổi bắt…

Từ ngày thứ 18, cho Thần thức biết không còn xác thân hữu hình nữa, những cảnh thấy chỉ là chiêm bao. Diêm-Vương ngục tốt v.v… là do nghiệp duyên biến hiện ra. Nhắc nhở Thần thức hãy bình tĩnh, hãy niệm “Nam mô Phật”, thì ác mộng sẽ tan biến.

2). THỨ HAI: THỌ SINH:

Tùy theo nghiệp duyên của mỗi người, Thần thức sẽ thấy một trong những cảnh khác nhau mà phải thọ sinh như sau:

1. Có Thần thức thấy VƯỜN CÂY ĐẸP ĐẼ…, liền sinh vào cõi Thần.

2. Có Thần thức thấy CẢNH SÚC VẬT, RỪNG RÚ…, rồi thọ sinh vào Súc sinh.

3. Có Thần thức thấy ĐI TRONG HOANG ĐỊA U MINH…, liền sinh vào loài Ma-qủy.

4. Có Thần thức thấy LỬA CHÁY NGÚT TRỜI…, liền sinh vào Địa-ngục.

5. Có Thần thức thấy NAM NỮ ĐANG VUI ĐÙA…, rồi thọ sinh vào loài Người.

6. Có Thần thức thấy THÀNH QUÁCH CUNG ĐIỆN ĐẸP ĐẼ…, liền sinh cõi Trời.

LỜI BÀN:

Tại các Chùa thường làm lễ cầu siêu mỗi tuần một lần trong 7 tuần, nhưng không có sự hướng dẫn Thần thức hàng ngày. Thiết tưởng, thân nhân nên hướng dẫn Thần thức trong các ngày không có cầu siêu, như vậy người chết sẽ được hưởng nhiều lợi lạc.

Mong rằng, những ai muốn cho người ra đi có được kiếp sau tốt đẹp, thì đây là cẩm nang có thể giúp người chết một cách thiết thực.

Một điểm nữa là người Phật-tử chúng ta, cũng nên biết và ghi nhớ cho chính bản thân mình về sau vậy. ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.